เรือนปีกผีเสื้อ (Throttle Body)

เรือนปีกผีเสื้อ

เรือนปีกผีเสื้อ(Throttle Body)

เรือนปีกผีเสื้อ จะมีลิ้นหรือวาล์วอยู่ภายในที่มีหน้าที่ปิดเปิดให้อากาศที่ผ่านไส้กรองอากาศ เข้าไปผสมกับน้ำมันในระบบคาร์บูเรเตอร์ หรือระบบหัวฉีด ด้วยแรงดูดอากาศจากการเคลื่อนที่ของลูกสูบของเครื่องยนต์ เพื่อให้ได้ปริมาณไอดีตามที่ต้องการ โดยปริมาณอากาศจะถูกควบคุบจากการเหยียบคันเร่งในขณะเร่งเครื่องหรือเบาเครื่อง และควบคุมโดยระบบรอบเดินเบาของเครื่องยนต์ เพื่อไม่ไห้เครื่องยนต์ดับขณะที่ไม่ได้แตะคันเร่ง

ตัวเรือนปีกผีเสื้อ หรืออาจเรียกอีกอย่างว่า ลิ้นปีกผีเสื้อ ประกอบด้วย

 • วาล์วปีกผีเสื้อ (Throttle Valve)
 • เซนเซอร์จับตำแหน่งวาล์วปีกผีเสื้อหรือลิ้นปีกผีเสื้อ (Throttle Position Sensor) ติดตั้งอยู่ที่แกนลิ้นเร่งจะทำหน้าที่ตรวจจับสัญญานมุมการ เปิดของลิ้นเร่งและส่งสัญญานพัลส์ไปยังคอมพิวเตอร์
 • ช่องบายพาส (Bypass Passage)
 • สกรูปรับรอบเดินเบา (Idle Adjustment Screw)
 • วาล์วอากาศหรือลิ้นอากาศ (Air Valve) จะติดตั้งอยู่ภายในตัว เรือนลิ้นเร่งเพื่อทำหน้าที่ควบคุมปริมาตรของไอดีที่ไหลเข้าสู่เครื่องยนต์ ทำหน้าที่ ควบคุมการไหลของอากาศ เข้าท่อร่วมไอดีในขณะความเร็วรอบเดินเบาหรือเดินเบาที่รอบเครื่องยนต์สูง
 • ช่องสัญญาณสุญญากาศ (Vacuum Signal Ports)
 • ช่องทางเข้าและออกน้ำหล่อเย็น(Coolant) เพื่อป้องกันการจับเป็นคราบน้ำแข็งขณะที่อากาศเย็น
 • ระบบ Dashpot และ Throttle Opener

*** หมายเหตุ ในเครื่องยนต์แต่ละยี่ห้อ จะมีการออกแบบและส่วนประกอบที่แตกต่างกันไป

ระบบ Dashpot และ Throttle Opener ที่ไม่ได้ควบคุมด้วย ECU

ระบบ dashpot ก็คือระบบหน่วงวาล์วปีกผีเสื้อไม่ให้วาล์วหรือลิ้นปีกผีเสื้อปิดเร็วเกินไปจากการถอนคันเร่ง เพื่อลดการกระตุกของเครื่องยนต์ ระบบหน่วงวาล์วปีกผีเสื้อจะถูกออกแบบให้เปิดวาล์วปีกผีเสื้อเล็กน้อยหลังจากดับเครื่องยนต์

ในขณะที่ปีกผีเสื้อเปิด สปริงจะดึงแกนควบคุม(control rod) ไดอะแฟรมของ dashpot ทำให้ความดันบรรยากาศไหลเข้าห้องไดอะแฟรมผ่านรูเล็ก (bleed restriction-VTV)

เมื่อปีกผีเสื้อปิด สปริงปีกผีเสื้อจะหดกลับและดึงแกนควบคุม dashpot ในทิศทางตรงข้าม อากาศจะถูกกักไว้ในห้องไดอะแฟรมและจะไหลออกทางรูเล็กๆ ทำให้ปีกเสื้อปิดอย่างช้าๆ

ระบบ Dashpot และ Throttle Opener ควบคุมด้วย ECU

ระบบนี้ ECU ใช้สวิตช์สุญญากาศ VSV ในการควบคุมไดอะแฟรม dashpot/throttle openner

 • เมื่อดับเครื่องยนต์ สปริงจะดึงแกนควบคุม ทำให้ปีกผีเสื้อเปิด
 • ในขณะที่เครื่องยนต์ทำงานในรอบที่สูงกว่าที่กำหนด ECU ก็จะจ่ายไฟให้ VSV ทำงาน ทำให้อากาศภายใต้ความดันไหลผ่านไดอะแฟรม dashpot/throttle openner ผ่านทาง VTV (Vacuum Transmitting Valve) ทำให้ปริงดันแกนควบคุมยื่นออกไป
 • เมื่อถอนคันเร่ง  ECU จะหยุดจ่ายไฟให้ VSV ทำให้ VSV หยุดทำงาน ทำให้สุญญากาศในท่อร่วม(Manifold Vacuum) ไหลผ่าน VTV และกระทำต่อไดอะแฟรม ส่งผลให้แกนควบคุมถูกดึงกลับอย่างช้าๆ นั่นคือวาล์วปีกผีเสื้อปิดอย่างช้าๆ

ช่องอากาศบายพาสในรอบเดินเบา (Idle Air By-pass)

ในขณะเครื่องเดินเบา วาล์วปีกผีเสื้อ (Throttle Valve) เกือบจะปิดสนิท อากาศในรอบเดินเบาจะไหลผ่านวงจรบายพาส(By-pass Circuit) ที่มีสกรูปรับตั้งได้ (Idle Speed Adjusting Screw) เมื่อปรับสกรูตามเข็มนาฬิกาจะทำให้อากาศที่ไหลเข้ามีปริมาณน้อยลง รอบเดินเบาจะต่ำ ในทางกลับกันเมื่อหมุนสกรูทวนเข้มนาฬิกาปริมาณอากาศที่ไหลเข้าก็จะเพิ่มขึ้น รอบเดินเบาจะสูงขึ้น  ในเครื่องยนต์ที่ใช้ระบบควบคุมรอบเดินเบาแบบ ISCV อากาศที่ไหลผ่านจะถูกควบคุมจาก ECU โดยตรงผ่านวาล์ว SCV

Throttle Body Cleaning