มาตรวัดอากาศแบบ Flap

มาตรวัดอากาศเครื่องยนต์

มาตรวัดอากาศแบบ Flap

มาตรวัดการไหลของอากาศ หรือ air flow meter ทำหน้าที่วัดปริมาณอากาศที่ไหลผ่านท่อไอดีและเปลี่ยนปริมาณอากาศเป็นสัญญาณทางไฟฟ้า เพื่อไปบอก ECU ว่ามีปริมาณอากาศไหลผ่านมากแค่ไหน โดย ECU จะนำสัญญาณนี้ไปประมวณผลหาปริมาณการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงของหัวฉีด

มาตรวัดการไหลของอากาศแบบใช้แผ่นวัด (Vane or Flap air flow sensor/meter (AFM) ) มักพบในรถโตโยต้า เช่น 3T-GTE, 1G-GTE, 3S-GTE, รถ Mazda BP(Astina) เป็นต้น มีหลักการทำงานดังนี้

  • ทำงานโดยอาศัยการเปลี่ยนค่าความต้านทานเป็นสํญญาณแรงดันไฟฟ้าแล้วส่งไปให้ ECU
  • แรงดันจะอยู่ในระดับประมาณ 5 V. เมื่อไม่มีอากาศไหลผ่านแอร์โฟว์ และเมื่อมีอากาศไหลผ่านก็จะทำให้แรงดันไฟฟ้าลดลง ตามปริมาณอากาศที่ไหลผ่าน โดยจะเข้าใกล้ 0V เมื่อมีอากาศไหลผ่านมากๆ

มาตรวัดอากาศแบบ Flap ประกอบด้วย

  • แผ่นวัด (Measuring Plate)
  • สปริงดันกลับ (Return Spring)
  • ตัวแปลงสัญญาณ (Potentiometer)
  • ห้องป้องกันการกระเพื่อน (Dammping Chamber)
  • แกนเลื่อน (Slider)
  • ช่องระบาย (Air By-Pass Passage)
  • แผ่นชดเชย (Compensation Plate)
  • สกรูปรับส่วนผสมเดินเบา (Idle Mixture Adjusting Screw)

การทำงาน เมื่ออากาศที่ไหลจากกรองอากาศผ่านมายังมาตรวัด อากาศจะดันแผ่นวัดให้เปิด ตัวแปลงสัญญาณหรือ Potentiometer (เปลี่ยนความต้านทานตามปริมาณของอากาศ) ที่ต่อเป็นแกนเดียวกับแผ่นวัดจะทำหน้าที่เปลี่ยนปริมาตรของอากาศที่เข้าบรรจุเป็นสัญญาณไฟฟ้า (VS) แล้วส่งไปให้ ECU

สกรูปรับส่วนผสมรอบเดินเบา (Idle Mixture Adjusting Screw) จะอยู่ในช่องระบาย ทำหน้าที่ปรับส่วนอัตราส่วนผสมของอากาศกับน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งจะมีผลต่อปริมาณของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซค์ ในก๊าซไอเสีย บนตัวสกรูจะตอกหมายเลขไว้

ค่ามาตรฐานในการปรับตั้งสกรูส่วนผสมเดินเบา
หมายเลขน๊อต ระยะห่างจาก casting ถึง หัวสกรู
30 13.0 มิล
26 12.6 มิล
24 12.4 มิล