รูปแบบตัวถังรถยนต์แบบต่างๆ (The Different Types of Car Body Styles)

รูปแบบตัวถังรถยนต์ชนิดต่างๆ

รูปแบบตัวถังรถยนต์แบบต่างๆ (Body style)

รูปแแบตัวถังรถยนต์จะถูกออกแบบตามลักษณะการใช้งาน การบรรทุกสัมภาระ จำนวนที่นั่ง เป็นต้น ซึ่งมีชื่อเรียกต่างๆ ดังนี้

 • รถซีดาน (sedan body style)
 • รถฮาร์ดท็อป (hardtop body style)
 • รถเปิดประทุน (convertible body style)
 • รถลิฟท์แบ็ค (Lift-back body style)
 • รถวากอน (Wagon body style)
 • รถมินิแวน (Mini van body style)
 • รถตู้คอมเมอร์เชียล (Commercial Van)
 • รถปิ๊กอัพ (Pick-up truck body style)
 • รถปิ๊กอัพ 4ประตู
 • รถตีนโต (Monster truck)
 • รถคูเป้ (Coupe)
 • รถเฮสยูวี (SUV/Crossover)
 • รถบ้าน (camper-van)
ตัวถังซีดาน 2 ประตู(Two-door sedan body style)
ตัวถังซีดาน 4 ประตู(Four-door sedan body style)

 

ตัวถังฮาร์ตท๊อป 2 ประตู(Two-door hardtop style)
ตัวถังฮาร์ตท๊อป 4 ประตู(Four-door hardtop style)

ตัวถังเปิดประทุน 2 ประตู(Two-door convertible body style)
ตัวถังเปิดประทุน 4 ประตู(Four-door convertible body style)

 

ตัวถังลิฟท์แบ็ค 3 ประตู

(Tree-door liftback body style)

ตัวถังลิฟท์แบ็ค 4 ประตู

(Four-door liftback body style)

 

bs09 bs10

ตัวถังสเตชั่นวากอน 2 ประตู

(Two-door wagon body style)

ตัวถังสเตชั่นวากอน 4 ประตู

(Four-door wagon body style)

 

bs11 bs12

ตัวถังมินิแวน

(Mini van body style)

ตัวถังปิ๊กอัพ

(Pick-up truck body style)