วาล์วอากาศสตาร์ทเย็นที่ไม่ได้ควบคุมจาก ECU

Air Valve

เป็นวาล์วอากาศที่มีหน้าที่เพิ่มรอบเดินเบาของเครื่องยนต์ในขณะสตาร์ทเย็น ทำงานโดยไม่ได้ควบคุมจาก ECU มีใช้ในเครื่องยนต์บางตัว มีอยู่ 2 แบบคือ

  • วาล์วอากาศแบบไบเมทอล (Bi-metal Air Valve) ทำงานโดยใช้ความร้อนจากไฟฟ้า
  • วาล์วอากาศแบบขี้ผึ้ง (Wax Air Vale) ทำงานโดยใช้ความร้อนจากน้ำหล่อเย็น

วาล์วอากาศแบบไบเมทอล (Bi-metal Air Valve)

ทำงานโดยอาศัยการป้อนกระแสไฟฟ้าผ่านขดลวดที่พันอยู่บนแผ่นโลหะไบเมทอล ทำให้แผ่นโลหะไบเททอลเกิดการโก่งตัวเนื่องจากความร้อน  มีผลทำให้วาล์วปิดช่องอากาศรอบเดินเบา รอบเครื่องยนต์ก็จะตกลงมาตามปกติจนกว่าจะดับเครื่องยนต์

วาล์วอากาศแบบขี้ผึ้ง (Wax Air Vale)

ในขณะสตาร์ทเย็นขี้ผึ้งจะหดตัว สปริงจะดันให้วาล์วเปิดช่องอากาศ ทำให้รอบเดินเบาของเครื่องยนต์สูงขึ้น เมื่อเครื่องยนต์มีอุณหภูมิสูงขึ้น (อุณหภูมิจากน้ำหล่อเย็น) ขึ้ผึ้งจะขยายตัว ทำให้วาล์วถูกดันให้ปิดช่องอากาศ วาล์วจะปิดสนิทเมื่ออุณหภูมิของน้ำหล่อเย็นประมาณ 80 องศาเซลเซียส รอบเครื่องยนต์จะตกลงมาปกติ

จากรูปกระกอบด้วย

  • สกรูปรับรอบเดินเบา (Idle Speed Adjusting Screw)
  • วาล์วหรือลิ้นปีกผีเสื้อ (Throttle Valve)
  • วาล์วความร้อน (Thermo Valve)
  • ประตูวาล์ว (Gate Valve)
  • ทางเข้าและทางออกน้ำหล่อเย็น (Coolant)
  • ทางเข้าและทางออกของอากาศ (Air)

การทำงานของวาล์วขี้ผึ้งขณะที่อุณหภูมิต่ำ

ในขณะที่อุณหภูมิหล่อเย็นต่ำ ประตูวาล์วจะเปิดให้อากาศสามารถไหลผ่านได้

การทำงานของวาล์วขี้ผึ้งขณะอุณหภูมิสูง

ในขณะอุณหภูมิหล่อเย็นสูง ประตูวาล์วจะถูกปิดทำให้อากาศไม่สามารถไหลผ่านไปได้