ระบบควบคุมรอบเดินเบา (ISCV)

ระบบควบคุมรอบเดินเบา ISCV

ระบบควบคุมรอบเดินเบา ISCV (Idle Speed Control Valve) หรือ IACV (Idle Air Control Valve)


เป็นระบบควบคุมความเร็วรอบเดินเบาของเครื่องยนต์ ทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงปริมาตรของอากาศที่ผ่านทางช่องระบายของลิ้นเร่ง โดยมันจะทำการเพิ่มหรือลดปริมาตรอากาศตามสัญญาณที่ได้รับจาก ECU ของเครื่องยนต์ เมื่อตัว ISCV นี้เกิดความผิดปกติ จะมีอาการรอบเดินเบาไม่นิ่ง สวิงขึ้นๆลงๆ ไม่คงที่แม้ขณะเร่งก็จะมีอาการสะดุด เครื่องเดินไม่เรียบ

วาล์ว ISCV แบบ Rotary Solenoid

ระบบวาล์วประกอบด้วย

  • ขดลวดไฟฟ้า 2 ขด
  • แม่เหล็กถาวร
  • ตัววาล์วและแกนวาล์ว
  • ปลายแกนติดตั้งขดลวดแบบ fail-self  bi-metalic จะทำงานแทน วาล์ว ISCV เมื่อระบบไฟฟ้าขัดข้อง

วาล์วควบคุมรอบเดินเบาแบบ Rotary Solenoid ถูกติดตั้งอยู่ในช่องปีกผีเสื้อ (throttle body) วาล์วชนิดนี้มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา และมีประสิทธิภาพการทำงานสูง ทำงานโดยควบคุมปริมาณอากาศที่ไหลผ่านช่องแคบของวาล์วปีกผีเสื้อ (throttle valve)  โดยใชโรตารี่ที่ควบคุมการทำงานมาจาก ECU เนื่องจากวาล์วควบคุมชนิดนี้เปิดอากาศให้ไหลผ่านได้จำนวนมากจึงนิยมใช้ควบคุมในรอบเครื่องสตาร์ทเย็น(cold fast idle) มากกว่าระบบควบคุมรอบเดินเบาแบบอื่น ในระบบวาล์วอากาศเชิงกลแบบผสม (mechanical air valve)ไม่ได้ใช้วาล์วแบบโรตารี่โซลีนอยด์ชนิดนี้ ดังนั้นจึงต้องมีระบบควบคุมรอบเดินเบาของแอร์แยกต่างหาก