ระบบบรรจุอากาศ (Air Induction System)

มาตรวัดอากาศ แอร์โฟร์มิเตอร์

ระบบบรรจุอากาศ (Air Induction System)

1. ระบบบรรจุอากาศเครืองยนต์เบนซิน(EFI)ประกอบด้วย

 • กรองอากาศ (Air Cleaner)
 • มาตรวัดอากาศ (Air Flow Meter) มีเฉพาะใน EFI ระบบ L (ระบบ D จะมาตรวัดแรงดันแทน)
 • เรือนปีกผีเสื้อ (Throttle Body)
 • วาล์วอากาศ (Air Valve)
 • ห้องประจุอากาศ (Air Intake Chamber)
 • ท่อร่วมอากาศ (Intake Manifold)

ชนิดของมาตรวัดอากาศ

 • มาตรวัดอากาศแบบ Flap (ใช้แผ่นวัด)
 • มาตรวัดอากาศแบบ Hot Wire (ใช้ขดลวดความร้อนเป็นตัววัด)
 • มาตรวัดอากาศแบบ Karman Vortex (เรียนตามลักษณะการหมุนวนของอากาศ)

2. ระบบบรรจุอากาศเครืองยนต์ดดีเซล(จะกล่าวถึงในหัวข้อเทอร์โบชาร์จ)

ในเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นใหม่จะมีการติดตั้งเทอร์โบชาร์จ เพื่อเพิ่มปริมาณอากาศ ซึ่งจะเป็นผลให้เครื่องยนต์ได้กำลังงานเพิ่มขึ้น เทอร์โบชาร์จที่ใช้กันโดยทั่วไป มี 2 แบบคือ

 • แบบธรรมดา
 • แบบแปรผัน ซึ่งแบบแปรผัน(แบบความดันคงที่)จะให้กำลังงานเครื่องยนต์ที่ความเร็วรอบต่ำ ได้ดีกว่าแบบธรรมดา