วาล์วตูดปั๊มคอมมอนเรล หรือ suction control valve (SCV)

ระบบหัวฉีดน้ำมันดีเซล

วาล์วตูดปั๊มคอมมอนเรล หรือสวิทช์ตูดปั๊มคอมมอนเรล หรือ SCV VALVE

สวิทส์ตูดปั๊มคอมมอนเรล หรือ SCV VALVE
สวิทช์ตูดปั๊มคอมมอนเรล หรือ SCV VALVE

เป็นอะไหล่รถยนต์ที่เราควรรู้จักกันอีกชิ้นหนึ่ง ในยุคเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล

ในขณะที่น้ำมันถูกดูดจากถังน้ำมัน(Fuel Tank) ก็จะถูกส่งผ่านผ่านกรองดีเซล(Fuel Filter) และไหลเข้าสู่ลูกสูบปั๊มคอมมอนเรล เพื่อสร้างแรงดันสะสมในรางคอมมอนเรล(Common Rail)

วาล์วตัวนี้มีหน้าที่ควบคุมปริมาณการจ่ายน้ำมันเข้าสู่ลูกสูบปั๊มคอมมอนเรล โดยการควบคุมสัญญาณจาก ECU (Control Unit)

อาการที่อาจพบในขณะที่ SCV  ทำงานผิดปกติ

  • วูบ เร่งไม่ขึ้น ดับกลางอากาศ  ขณะกดคันเร่งแซง  และไฟรูปเครื่องโชว์
  • สตาร์ทติดยาก เครื่องสั่น เบาดับ เข็มวัดรอบแกว่ง
  • ขึ้นเนินลาดชันแล้วดับ