ระบบชาร์จไฟ หรือ ประจุไฟ [Charging System]

ระบบชาร์ทไฟในรถยนต์

ระบบชาร์จไฟ หรือ ประจุไฟ (Charging System)


อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่นี้คือ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เรียบทับศัทพ์ว่า อัลเตอร์เนเตอร์ (Alternator) หรือเรียกกันติดปากว่าไดชาร์ท ติดตั้งอยู่บริเวณด้านข้างของเครื่องยนต์ ทำงานโดย ได้รับแรงฉุดจากสายพาน ซึ่งคล้องไปกับพูลเล่ย์ของปั้มน้ำ และพูลเล่ย์เพลาข้อเหวี่ยง เมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ อัลเตอร์เนเตอร์จะเริ่มทำงานโดยการสร้างไฟฟ้ากระแสสลับออกมา โดยใช้หลักการการเหนี่ยวนำไฟฟ้า จากนั้นจะผ่านไปยัง ไดโอด (Diode) ซึ่งทำหน้าที่แปลงแรงดันไฟสลับเป็นแรงดันไฟตรง และส่งต่อให้วงจรควบคุมแรงดันไฟฟ้า หรือเร็คกูเลเตอร์ (Regulator) เพื่อให้ได้แรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสม จนออกมาได้ใช้งานกัน

หน้าที่ของอัลเตอร์เนเตอร์หรือไดชาร์ท

  • ทำการจ่ายกระแสไฟให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าในรถยนต์ต่างๆ เช่น ระบบส่องสว่าง ระบบจุดระเบิด เครื่องเสียงรถยนต์ เป็นต้น
  • ทำการชาร์ทหรือประจุไฟให้กับแบตเตอรี่
อัลเตอร์เนเตอร์ชนิดมาตรฐาน
อัลเตอร์เนเตอร์ชนิดนี้มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา มีวงจรไอซีเร็คกูเลเตอร์ประกอบอยู่ภายใน
อัลเตอร์เนเตอร์ชนิดมีปั๊มสุญญากาศ
อัลเตอร์เนเตอร์ชนิดนี้ปกติแล้วมีใช้ในเครื่องยนต์ดีเซล เนื่องจากเครื่องยนต์ดีเซลไม่มีคอคอดสุญญากาศ ปั๊มสุญญากาศที่ท้ายอัลเตอร์เนเตอร์มีหน้าผลิตสุญญากาศเพื่อป้อนให้หม้อลมเบรกเพื่อช่วยผ่อนแรงเวลาเหยียบเบรก
ไอซีเร็คกูเลเตอร์ (IC regulator)
วงจรไอซี (Integrated circuits) เป็นชนิดของเร็คกูเลเตอร์ที่มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา จะถูกติดตั้งไว้ในตัวอัลเตอร์เนเตอร์