วาล์วไอดี-ไอเสียเครื่องยนต์ (intake and exhaust valve)

วาล์วไอดี-ไอเสีย เครื่องยนต์

วาล์วไอดี-ไอเสียเครื่องยนต์ (intake and exhaust valve)

วาล์วไอดี-ไอเสีย มีลักษณะเป็นโลหะ ยาวพอประมาณ ก้านวาล์วกลมทรงกระบอก สวมสอดอยู่ภายในรู ปลอกนำวาล์ว (ปลอกนำวาล์ว หรือ guide valve จะมีรูจากด้านบนฝาสูบ ไปจนถึงด้านบนของห้องเผาไหม้) ปลายด้านหนึ่งของวาล์ว จะยึดติดกับกระเดื่องวาล์ว (Rocker arm) หรือถ้าเป็นระบบ Over Head Cam ส่วนใหญ่จะไม่มีกระเดื่องวาล์ว ซึ่งวาล์วจะถูกควบคุมการเปิด-ปิด จากเพลาลูกเบี้ยว (Camshaft) โดยตรง

 

ส่วนปลายอีกด้านหนึ่งของวาล์ว มีลักษณะเป็นหน้าแป้นวงกลม ที่บริเวณรอบของหน้าแป้นนี้ จะเป็นจุดสัมผัสกับ ฝาสูบ (Cylinder head) ด้านบนห้องเผาไหม้ ที่เรียกกันว่า “บ่าวาล์ว” เมื่อวาล์วเปิดออกอากาศ จะไหลผ่าน เข้าหรือออก จากห้องเผาไหม้ได้ เมื่อวาล์วปิด หน้าวาล์วก็จะคืนกลับ (ด้วยการกระทำของสปริงวาล์ว) ไปประกบกับบ่าวาล์ว เป็นลักษณะเช่นนี้ไปตลอดการทำงาน และโดยปกติ วาล์วไอดี จะมีขนาดใหญ่กว่าวาล์วไอเสีย เพื่อที่จะรองรับอากาศไหลเข้าได้มาก เมื่อวาล์วเปิดปิดนานวันเข้าก็จะเกิดการสึกหรอบนบ่าวาล์ว ทำให้การปิดของวาล์วไม่สนิทจึงต้องซ่อมบำรุงโดยการขัดบ่าวาล์ว นอกจากนี้บนแกนวาล์วยังมีซีลหมวกวาล์ว ซึ่งมีหน้าที่ป้องกันไม่ให้น้ำมันหล่อลื่นหรือน้ำมันเครื่องไหลเข้าไปในห้องเผาไหม้ ในกรณีที่ซีลหมวกวาล์วสึกหรอ ก็จะเป็นสาเหตุหนึ่่งที่ทำให้เกิดควันขาว

วิธีขัดบ่าวาล์ว (Valve seats)

 

อ่านเพิ่มเติม การตั้งระยะห่างของวาล์วหรือลิ้นของเครื่องยนต์