ไส้กรองน้ำมันเครื่อง (Oil Filter)

ไส้กรองน้ำมันเครื่อง รถยนต์

ไส้กรองน้ำมันเครื่อง (Oil Filter)


หน้าที่หลักของไส้กรองน้ำมันเครื่องก็คือ กรองสิ่งสกปรกออกจากน้ำมันเครื่อง โดยอาศัยวิธีการให้น้ำมันเครื่องที่ผ่านการใช้งานแล้ว ซึมผ่านกระดาษกรองเข้าไปสู่แกนกลางของตัวกรอง จากนั้นจึงส่งน้ำมันไปยังชิ้นส่วนต่างๆ ภายในเครื่องยนต์ โดยจะดักจับสิ่งแปลกปลอมต่างๆ เช่น เขม่า, เศษโลหะเล็กๆ และฝุ่นผงต่างๆ ไว้ที่กระดาษกรอง เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องยนต์สึกหรอก

ปัจจุบันไส้กรองน้ำมันเครื่องที่นิยมใช้กันมีอยู่สองแบบ คือ

  • Cartridge oil filter เป็นใส้กรองกระดาษเปลือย ที่ภายในจะมีไส้กรองกระดาษพับทบไปมา ไส้กรองแบบนี้จะใส่อยู่ในฝาครอบกรองน้ำมันเครื่องอีกที (oil filter cap)
    Cartridge oil filter
    Cartridge oil filter
  • Spin-on oil filter เป็นไส้กรองที่มีเสื้อเหล็กห่อหุ้มไว้ หรือกรองเครื่องลูกเหล็ก ภายในตัวไส้กรองจะกรองกระดาษอยู่ และมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งชื่อ บายพาสวาล์ว (Bypass Valve) หรือ เซฟตี้วาล์ว (Safety Valve) ทำหน้าที่ระบายหรือปล่อยผ่านน้ำมันเครื่องให้เข้าไปหล่อลื่นชิ้นส่วนต่างๆ ภายในเครื่องยนต์ โดยไม่ต้องผ่านกระดาษกรองเมื่อกระดาษกรองเกิดการอุดตันจนมีแรงดันของน้ำมันเครื่องเกินกว่าแรงดันของบายพาสวาล์ว เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องยนต์เกิดความเสียหาย
Spin-on oil filter
Spin-on oil filter