เครื่องยนต์ระบบ VTEC

เครื่องยนต์ระบบ VTEC

เครื่องยนต์ระบบ VTEC


VTEC ย่อมาจาก (VARIABLE VALVE TIMING AND VALVE LIFT ELECTRONIC CONTROL SYSTEM) คือ ระบบที่ควบคุมการเปิดปิดของวาล์วไอดีด้วยอิเล็กทรอนิคส์ให้เหมาะสมกับภาระของเครื่องยนต์ในแต่ละช่วงความเร็ว เช่นในรอบเครื่องยนต์ต่ำ วาล์วไอดีก็จะเปิดน้อย ในขณะที่รอบเครื่องยนต์สูงไอดีจะเปิดมากขึ้น เพื่อให้ได้ไอดีที่เหมาะกับการทำงานของเครื่องยนต์

ในเครื่องยนต์ปกติทั่วไปที่ไม่มีระบบ VTEC การเปิดปิดของวาล์วไอดีจะมีระบบและช่วงเวลาของการเปิดปิดวาล์วไอดีที่ตายตัวในทุกช่วงความเร็วของเครื่องยนต์ นั่นหมายถึงว่าปริมาณของอากาศที่ไหลเข้าสู่ห้องเผาไหม้จะสม่ำเสมอเท่า ๆ กัน ไม่ว่าจะเป็นรอบเครื่องยนต์ที่สูงหรือต่ำ

  • VTEC หรือ การควบคุมการเปิดปิด-ระยะยกของวาล์ว ด้วยระบบอิเล็คโทรนิค.. ซึ่งในรอบต่ำ เครื่องจะใช้ ชุดแคมปกติ ที่มีองศาและ ลิฟต่ำ เพื่อการทำงานที่นุ่มนวล และ ประหยัดเชื้อเพลิง และเมื่อระบบ วีเทคทำงานแล้ว จะมีการเปลี่ยนชุดแคมไปใช้ ชุด cam สำหรับรอบสูงที่มี องศาสูง และ ลิฟท์สูงกว่าชุดแรกเพื่อที่จะได้กำลังเครื่องที่สูงกว่า
  • VTEC LEV  ระบบการทำงานเช่นเดียวกันกับเครื่องยนต์ ระบบ vtec ครับ แต่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนทำให้เครื่องยนต์มีความฝืดในการทำงานต่ำ ให้แรงบิดและกำลังดีอย่างต่องเนื่อง ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง และที่สำคัญมลพิษที่ออกมาจากการทำงานของเครื่องยนต์ต่ำครับ
  • VTEC-E การควบคุมการเปิดปิด-ระยะยกของวาล์ว ด้วยระบบอิเล็คโทรนิค เพื่อประสิทธิภาพ ( บางที่ก็เรียก E คือ Efficiency บางที่ก็ ให้ E คือ Economic ) ซึ่ง ตรงนี้อาจจะไม่ใช่ Vtec ที่เราคุ้นเคยกัน คือ ในรอบต่ำ ระบบ VTEC-E จะทำงาน โดยไปบังคับให้ วาล์ไอดี สูบละ 1 ตัว ไม่ให้เปิดเต็มที่ หรือพูดง่ายๆก็คือ เหลือแค่ 12 วาล์วแค่นั้น เพื่อต้องการให้เครื่องประหยัดการใช้น้ำมัน และเมื่อ ถึงรอบเครื่องที่กำหนดไว้ ระบบ VTEC-E ก็จะเปิดวาล์ว ทำงานอย่างเต็มที่ ทั้ง 16 วาล์ว ( รอบประมาณ 2500 ในเครื่อง D16Y5 ) และ VTEC-E ไม่มีชุดแคมสำหรับรอบสูง เหมือน VTEC ครับ คือ VTEC-E พัฒนามาเพื่อเน้นด้านความประหยัด มากกว่าเรื่องความแรงครับ
  • VTC Variable Timing Control คือระบบการควบคุมการปิดเปิดวาล์ว โดยระบบนี้จะสามารถปรับการทำงานของแคมเกียร์ ของแคมฝั่งไอดีได้ โดยมีการทำงานตลอดทุกช่วงของการทำงานของเครื่องยนตร์ VTC จะทำงานโดยโดยการคำนวน และ สั่งการจาก ECU ครับ
  • i-VTEC คือ ระบบที่รวมเอา VTC และ VTEC  เข้าด้วยกัน ( i-VTEC = VTEC + VTC)

สรุป

1. เครื่องยนต์ระบบ vtec คือเครื่องยนต์ที่มีระบบความคุมการดูดอากาศเข้าเครื่องยนต์ โดยการควบคุมระยะการเคลื่อนที่ของวาล์วด้านไอดีให้เปิดมากขึ้นตั้งแต่รอบ เครื่องยนต์ปานกลางจนถึงรอบสูง ทำให้เครื่องยนต์ประหยัดน้ำมันและมีแรงบิดของเครื่องยนต์ดีที่รอบต่ำและให้ กำลังเครื่องยนต์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่รอบปานกลางจนถึงรอบสูง

2. เครื่องยนต์ระบบ vtec lev การทำงานเช่นเดียวกันกับเครื่องยนต์ ระบบ vtec ครับ แต่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนทำให้เครื่องยนต์มีความฝืดในการทำงานต่ำ ให้แรงบิดและกำลังดีอย่างต่องเนื่อง ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง และที่สำคัญมลพิษที่ออกมาจากการทำงานของเครื่องยนต์ต่ำครับ

3. เครื่องยนต์ระบบ i-vtec คือเครื่องยนต์ที่มีการพัฒนาดดยผสมผสานระหว่างเทคโนโลยี vtec (ควบคุมระยะยกของวาล์วให้เหมาะตามความเร็วเครื่องยนต์)และ เทคโนโลยี vtc (ควบคุมระยะเวลาการเปิดของไอดี )จึงทำให้เครื่อง i-vtec สามารถควบคุมการปิดและเปิดของไอดีได้อย่างเหมาะสมในทุกสภาวะทุกรอบความเร็ว ของเครื่องยนต์