ลูกปืน (Bearing)

ลูกปืน (Bearing)

ลูกปืนหรือแบริ่ง ชนิดต่างๆ (Bearing)

แบริ่งมีหลายชนิด ขึ้นอยู่กับการออกแบบและใช้งาน เช่น บอลแบริ่ง โรลเลอร์แบริ่ง บอลทรัสต์แบริ่ง โรลเลอร์ทรัสต์แบริ่ง และเตเปอร์โรลเลอร์ทรัสต์แบริ่ง

1. ลูกปืนแบบเม็ดกลม [Ball Bearings]

ลูกปืนแบบเม็ดกลม
ลูกปืนแบบเม็ดกลม

บอลแบริ่งสามารถรับแรงได้ทั้งสองแนว แต่เป็นแรงที่มีขนาดไม่มากนัก เป็นแบริ่งที่นิยมใช้กันมากสุด

แรงถูกส่งผ่านจากวงนอก  ไปวงใน  โดยมีลูกบอลเป็นตัวกลางกลิ้งอยู่  จุดสัมผัสของลูกบอล ระหว่าง วงนอกและในเป็นจุดเล็กๆ   จึงช่วยให้การหมุน เรียบ และลื่น  อย่างไรก็ตามถ้ารับแรงมากๆ ทำให้ลูกบอลบิดตัวได้

2. ลูกปืนแบบลูกกลิ้ง [roller bearings]

นิยมใช้สำหรับออกแบบสายพานลำเลียง ที่ต้องรับแรงในแนวรัศมีมากเป็นพิเศษ ดังนั้นแบริ่งแบบนี้ ส่วนที่กลิ้งจึงเป็นรูปทรงกระบอก จุดสัมผัสระหว่างวงนอก และวงใน เป็นเส้นไม่ใช่จุด ทำให้สามารถรับน้ำหนักในแนวรัศมีได้มากกว่า บอลแบริ่ง อย่างไรก็ตาม โรลเลอร์แบริ่งไม่ได้ออกแบบมาเพื่อรับน้ำหนักในแนวแกน

3. ลูกปืนกันรุนแบบเม็ดกลม [Thrust ball bearing]

นิยมใช้กับเก้าอี้หมุน หรือโต๊ะหมุน เป็นต้น ไม่สามารถรับแรงในแนวรัศมีได้

4. ลูกปืนกันรุนแบบลูกกลิ้ง [Roller Thrust Bearings]

ใช้สำหรับ รับแรงในแนวแกนที่มีขนาดมากๆ

5. ลูกปืนเตเปอร์แบบลูกกลิ้ง [Taper Roller Bearings]

ลูกปืนแบบเตเปอร์
ลูกปืนแบบเตเปอร์

ใช้สำหรับรับแรงในแนวแกน และรัศมีที่มีขนาดมากๆ เช่น กระดุมล้อของรถยนต์ เป็นต้น

6. ลูกปืนเตเปอร์แบบลูกกลิ้งและกันรุน 4แถว [Taper Roller Thrust Bearings]

7. ลูกปืนเม็ดเข็มแบบลูกกลิ้ง [Needle Roller Bearings]

แบริ่งโรลเลอร์เข็ม
ลูกปืนเม็ดเข็มแบบลูกกลิ้ง