การตรวจสอบระบบจุดระเบิดเครื่องยนต์ (ignition system)

ระบบจุดระเบิดในรถยนต์

การตรวจสอบระบบจุดระเบิดแบบจานจ่าย

ระบบจุดระเบิดแบบจานจ่าย ประกอบด้วย สวิทซ์จุดระเบิด คอยส์จุดระเบิด สายไฟแรงต่ำ สายไฟแรงสูง จานจ่ายไฟ และหัวเทียน ชิ้นส่วนต่าง ๆ เหล่านี้ประกอบขึ้นเป็นกลไกสำหรับทำให้เกิดประกายไฟที่จังหวะอันเหมาะสม ระบบจุดระเบิดไม่ทำงานมักพบเสมอในเมื่อเครื่องยนต์ขัดข้อง ถ้าเครื่องยนต์ไม่ติดเมื่อมอเตอร์สตาร์ทหมุนและมีน้ำมันเพียงพอ จงตรวจสอบดูระบบจุดระเบิดของเครื่องยนต์

การตรวจดูหัวเทียนว่ามีประกายไฟหรือไม่

วิธีตรวจ

 1. ถอดสายไฟแรงสูงออกจากหัวเทียน
 2. จับสายไฟแรงสูงแล้วจ่อให้ปลายอยู่ห่างจากเครื่องยนต์ ประมาณ 6-7 มม.
 3. สตาร์ทเครื่องยนต์ ถ้ามีประกายไฟกระโดดจากปลายสายไฟไปยังเครื่องยนต์แสดงว่า ระบบไฟจุดระเบิดไปยังหัวเทียนเรียบร้อยดี ในกรณีที่เครื่องยนต์ไม่ติดเนื่องมาจากหัวเทียนเองหรือตั้งจังหวะจุดระเบิดไม่ถูกต้อง

การตรวจดูประกายไฟที่ขั้วกลางของฝาจานจ่าย

วิธีตรวจ

 1. ดึงสายไฟแรงสูงที่ต่อจากคอยล์มายังขั้วกลางของจานจ่ายไฟให้ออกจากฝาจานจ่าย
 2. จ่อให้ปลายที่ดึงออกมาให้ห่างจากตัวเครื่องประมาณ 6-7 มม.
 3. สตาร์ทเครื่องยนต์หรือเปิดฝาจานจ่ายออกและเปิดสวิทซ์ไฟเครื่องยนต์แล้วใช้มือเขี่ยหน้าทองขาวให้เปิดปิด
 4. ถ้ามีประกายไฟโดดข้าม แสดงว่าระบบจุดระเบิดจากส่วนแรกจนกระทั่งถึงขั้วต่อสายไฟแรงสูงที่ตรงกลางของจานจ่ายทำงานเรียบร้อยดี ฉะนั้นปัญหาอยู่ที่ฝาจานจ่ายหรือโรเตอร์จานจ่ายไฟเสีย ถ้าไม่มีประกายไฟแสดงว่าข้อบกพร่องอยู่ที่วงจรไฟต่ำ

การตรวจฝาจานจ่ายไฟ

วิธีตรวจ

 1. ถอดฝาจานจ่ายไฟออก ตรวจหารอยร้าวในฝาจานจ่ายไฟ ถ้ามีรอยร้าวไฟแรงสูงจะเดินรั่วผ่านทางรอยร้าวและไม่มีไฟไปยังหัวเทียน
 2. ถ้ารูสำหรับใส่สายไฟแรงสูงที่ฝาจานจ่ายไฟเป็นสนิมหรือเป็นรอยไหม้ ให้ใช้กระดาษทรายขัดทำความสะอาด
 3. ตรวจดูผิวหน้าหัวขั้วแต่ละช่องของฝาจานจ่ายถ้าขรุขระและไม่เสมอกันโดยมีเขม่ามาจับให้ใช้ไขควงขูดออก

การตรวจโรเตอร์

วิธีตรวจ

 1. ดึงสายไฟแรงสูงที่มาจากคอยส์จุดระเบิดออกจากรูกลางของฝาจานจ่าย จ่อปลายสายไฟแรงสูงห่างจากส่วนที่เป็นโลหะของโรเตอร์ประมาณ 3 มม.
 2. สตาร์ทเครื่องยนต์หรือเปิดสวิทซ์ไฟเครื่องยนต์ แล้วเปิดปิดหน้าทองขาวซ้ำกันสองสามครั้ง ถ้ามีประกายไฟระหว่างโรเตอร์กับปลายสายไฟแสดงว่าฉนวนโรเตอร์ไม่ดี เปลี่ยนโรเตอร์ใหม่

การตรวจไฟแรงต่ำไปยังจานจ่ายไฟ

ถ้าการตรวจประกายไฟที่ขั้วกลางของฝาจานจ่ายไม่มีประกายไฟ แสดงว่าส่วนหนึ่งส่วนใดในวงจรไฟต่ำจากแบตเตอรี่ไปลงดินผ่านสวิทซ์ไฟเครื่องยนต์ คอยส์จุดระเบิดและจานจ่าย

วิธีตรวจ

 1. ปิดสวิทซ์ไฟเครื่องยนต์ ถอดสายไฟแรงต่ำทางด้านจานจ่ายไฟออก
 2. เปิดสวิทซ์ไฟเครื่องยนต์และต่อสายไฟแรงต่ำลงดินถ้ามีประกายไฟกระโดดจากปลายสายไฟไปยังตัวเครื่องยนต์ แสดงว่าวงจรไฟต่ำ(แบตเตอรี่, สวิทซ์ไฟเครื่องยนต์, คอยส์จุดระเบิด, ขั้วไฟต่ำของจานจ่ายไฟ)เรียบร้อย
 3. ถ้าไม่มีประกายไฟหมายความว่าจุดใดจุดหนึ่งในวงจรไฟต่ำจากแบตเตอรี่ไปยังจานจ่ายไฟบกพร่อง

การตรวจไฟแรงต่ำไปยังคอยส์จุดระเบิด

วิธีตรวจ

 1. ปิดสวิทซ์ไฟเครื่องยนต์ ปลดสายไฟแรงต่ำที่ต่อระหว่างสวิทซ์ไฟเครื่องยนต์กับคอยส์จุดระเบิดทางปลายด้านคอยส์
 2. เปิดสวิทซ์ไฟเครื่องยนต์และต่อปลายสายที่ปลดไว้ลงดินถ้ามีประกายไฟออกมาแสดงว่าส่วนของวงจรไฟแรงต่ำคือ แบตเตอรี่ สวิทซ์ไฟเครื่องยนต์ ขั้วไฟแรงต่ำเข้าคอยส์จุดระเบิดไม่มีอะไรเสียหาย ดังนั้นจุดบกพร่องอยู่ที่คอยส์จุดระเบิด หรือสายไฟแรงต่ำจากคอยส์ไปยังจานจ่ายไฟขาดหรือขั้วไฟต่อไว้ไม่แน่น

การตรวจไฟแรงต่ำไปยังสวิทซ์

วิธีตรวจ

วิธีตรวจ

  1. เปิดสวิทซ์ไฟเครื่องยนต์
  2. ต่อสายไฟแรงต่ำของคอยส์จุดระเบิดไปยังจานจ่ายไฟ ใช้ไขควงแตะขั้วลบของคอยส์ลงแท่นเครื่องยนต์ถ้ามีประกายไฟ คอยส์จุดระเบิดอยู่ในสภาพดีถ้าไม่แสดงว่าคอยส์เสียหรือจุดใดจุดหนึ่งจากแบตเตอรี่ สวิทซ์ไฟเครื่องยนต์ ไปยังขั้วบวกของคอยส์บกพร่อง

การตรวจหน้าทองขาว

วิธีตรวจ

 1. เปิดฝาจานจ่ายไฟและดึงโรเตอร์ออกมา ถ้าหน้าทองขาวเปิดทำให้มันปิดโดยการหมุนเครื่องยนต์
 2. เปิดสวิทซ์ไฟเครื่องยนต์และใช้มือขยับหน้าทองขาวให้เปิดปิดตรวจดูประกายไฟที่กระโดดจากปลายสายไฟแรงสูงที่ต่อมาจากคอยส์ไปยังตัวเครื่องยนต์ ถ้าไม่มีประกายไฟหรือเพียงอ่อน ๆ และให้ตรวจดูประกายไฟที่หน้าทองขาวถ้าไม่มีประกายไฟแสดงว่าหน้าทองขาวไม่ดี
 3. ตรวจดูผิวหน้าสัมผัสกันของหน้าทองขาวถ้าหน้าสัมผัสกันไม่เรียบ ปิดสวิทซ์เครื่องยนต์และใช้ตะไบขัดหน้าทองขาว หรือกระดาษทราย ขัดให้เรียบ

การตั้งหน้าทองขาว

วิธีตรวจ

 1. ถอดฝาจานจ่ายไฟและโรเตอร์เมื่อปิดสวิทซ์ไฟเครื่องยนต์แล้ว ใช้ประแจหมุนเครื่องยนต์จนกระทั้งเดือยของก้านหน้าทองขาวขึ้นไปอยู่บนยอดลูกเบี้ยวของแกนจานจ่าย
 2. ใช้ฟิลเลอร์เกจวัดระยะห่างหน้าทองขาว ถ้าไม่ถูกต้องให้คลายสกรูซึ่งยึดก้านหน้าทองขาวและปรับหน้าทองขาวให้ได้ระยะถูกต้อง