Tag Archives: น้ำมันเบรก

น้ำมันเบรก-คลัช (brake fluid)

เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรค-คลัช

น้ำมันเบรก-คลัช (brake fluid)

น้ำมันเบรค(คลัช) คือ ของเหลวที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการถ่ายทอดกำลัง ในขณะที่เราเบรกแรงดันที่เหยียบจะถูกถ่ายทอดผ่านของเหลว(น้ำมันเบรก)ในระบบไปยังห้ามล้อทั้ง 4 ล้อ ซึ่งจะทำให้ความเร็วของรถช้าลง หรือหยุดตามแรงกดที่ต้องการ

น้ำมันเบรค

เมื่อมีการใช้น้ำมันเบรกเป็นเวลานาน น้ำมันเบรก จะดูดซับเอาไอน้ำ ความชื้น สิ่งสกปรก จากอากาศเข้ามาสะสมไว้ ทำให้ชิ้นส่วนที่เป็นโลหะถูกกัดกร่อนเกิดเป็นตามดขึ้น และทำให้จุดเดือดของน้ำมันต่ำลง โดยเฉพาะกับระบบเบรกแล้ว มีความสำคัญมาก จากสาเหตุดังกล่าวทำให้ประสิทธิภาพในการเบรกลดลง อาจถึงขั้นเบรกไม่อยู่ ดังนั้นควรตรวจสอบน้ำมันเบรกเป็นประจำ และเปลี่ยนน้ำมันเบรกประมาณปีละครั้ง หรือประมาณ 20,000 กม. (ควรเปลี่ยนลูกยางเบรกหรือคลัตช์ต่างๆ ไปพร้อมกันทีเดียว)

Continue reading