Tag Archives: น้ำมันเกียร์

น้ำมันเกียร์ [Gear Oil]

น้ำมันเกียร์ รถยนต์

Gear oil / Transmission fluid

เกียร์มีหน้าที่ในการส่งกำลังจากเครื่องยนต์ไปยังเพลาขับ ด้วยอัตราทดที่เหมาะกับสภาวะการใช้งาน เกียร์ที่ใช้ในรถยนต์มีสองแบบด้วยกัน คือเกียร์แบบธรรมดา (Manual Transmission) และ เกียร์ออโต้ (Automatic Transmission)

ชนิดของเกียร์

Continue reading