ระบบบังคับเลี้ยว หรือระบบพวงมาลัยรถยนต์ (Steering Systems)

ระบบบังคับเลี้ยว (Seetring System)

ระบบบังคับเลี้ยว หรือระบบพวงมาลัยรถยนต์ (Steering Systems)


ระบบพวงมาลัย หรือ ระบบบังคับเลี้ยว ทำหน้าที่เปลี่ยนทิศทาง การเคลื่อนที่ของรถยนต์ โดยการหมุนของพวงมาลัย ซึ่งได้รับแรงหมุนมาจากผู้ขับภายในห้องโดยสาร เพื่อให้ล้อคู่หน้า หันไปข้างใด ข้างหนึ่งพร้อมๆ กัน อีกทั้งยังช่วยผ่อนแรง ทำให้เบามือ ได้ระดับหนึ่ง เพราะมีกลไกเฟืองทดแรง ในจุดเชื่อมต่อระหว่างแกนพวงมาลัย กับแขนส่งกำลัง ที่เรียกว่า “กระปุกพวงมาลัย” เมื่อผู้ขับขี่หมุนพวงมาลัย ก็จะส่งแรงหมุนผ่านแกน มายังกระปุกพวงมาลัย ภายในกระปุกพวงมาลัย ก็จะมีฟันเฟืองทดกำลัง และถ่ายทอดแรงออกไปที่แกนยึดติดกับล้อ ก็สามารถที่จะเปลี่ยนทิศทางได้

 

ระบบพวงมาลัยแบบ Steering Linkage

ระบบพวงมาลัยธรรมดา

ระบบพวงมาลัยแบบนี้ ใช้วิธี ส่งกำลังผ่านคันชักคันส่ง โดยผ่านจุดเชื่อมต่อ และจะใช้แขนพิทแมน(ภาษาช่างเรียกว่าขาไก่) ซึ่งได้รับแรงบิด เปลี่ยนทิศทางมาจากกระปุกเกียร์ มาบังคับแขนพิทแมน

stee-01

ระบบบังคับเลี้ยวแบบ Steering Linkage

stee-011

ลูกหมากคันชัก
ลูกหมากคันชัก

ระบบพวงมาลัยแบบ Rack and Pinion

ระบบพวงมาลัย rack and pinion

ระบบพวงมาลัยแบบนี้ จะใช้วิธี ผ่านกำลังการหมุนพวงมาลัย ในรูปแบบเฟืองขับ และเฟืองสะพาน รูปแบบทำงาน ก็จะไม่ซับซ้อนมาก

stee-03

stee-02

stee-04

แสดงรูปพื้นฐานระบบ Rack and Pinion

stee-05

พวงมาลัยเพาเวอร์ร่วมกับระบบ Rack and Pinion