เครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์

สำหรับร้านค้าที่จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ และจำหน่ายแบตเตอรี่ อุปกรณ์ตัวหนึ่งที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือเครื่องชาร์จแบตเตอรี่นั่นเอง เพื่อเอาไว้ชาร์จแบตเตอรี่ลูกใหม่ให้ไฟเต็มพร้อมใช้งาน และเอาไว้บริการชาร์จแบตเตอรี่เก่าให้กับลูกค้า เป็นช่องทางเพิ่มรายได้ที่ดีมากอีกช่องทางหนึ่ง

ส่วนประกอบของเครื่องชาร์จโดยทั่วไป

 • สายชาร์จพร้อมหัวคีบ แดง+ ดำ-
 • ลูกบิดปรับแรงดัน 12V- 48V
 • ลูกบิดปรับกระแส
 • เกจวัดกระแสไฟ หรือแอมแปร์

batterycharger02

ข้อแนะนำเบื้องต้นสำหรับการเลือกซื้อเครื่องชาร์จคือ

 • ควรเลือกใช้เครื่องชาร์จที่สามารถชาร์จกระแสไฟขั้นต่ำได้ 60 แอมป์  เพราะเครื่องชาร์จที่มีกระแสต่ำๆ จะไม่สามารถชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์แอมป์สูงๆที่ไฟหมดได้ และไม่ค่อยทนทานต่อการใช้งาน
 • มีวงจรป้องกันเมื่อคีบสายสลับขั้ว และปรับแรงดันไฟฟ้าผิด
 • ขดลวดทองแดงให้เลือกแบบเต็ม 100%
 • สามารถปรับแรงดันได้ 12V, 24V, 36V, 48V   เพื่อเอาไว้ชาร์จแบตได้หลายๆ ลูกพร้อมกัน โดยการต่ออนุกรม
  • 12 V  จะเท่ากับแบต1ลูก
  • 24 V จะเท่ากับแบต2ลูก ต่ออนุกรมกัน
  • 36 จะเท่ากับแบต3ลูก ต่ออนุกรมกัน
  • 48 จะเท่ากับแบต4ลูก ต่ออนุกรมกัน

ลักษณะวงจรภายในเครื่องชาร์จเบื้องต้น

batterycharger01

วิธีการชาร์จแบตเตอรี่่หลายๆ ลูกพร้อมกัน

batterycharger03***ในการต่ออนุกรมแบตเตอรี่ จำนวนโวล์ทจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนลูก (โวลท์รวม = จำนวนลูก*12V)  ส่วนจำนวนกระแสที่จะต้องปรับเวลาชาร์จแบตให้ดูที่แอมป์มิเตอร์เป็นหลัก