Tag Archives: ระบบพวงมาลับ

ระบบชดเชยรอบเดินเบาพวงมาลัยเพาเวอร์

พวงมาลัยเพาเวอร์

ระบบชดเชยรอบเดินเบาพวงมาลัยเพาเวอร์ (Power Steering Idle-Up)

ระบบพวงมาลัยเพาเวอร์ที่ใช้ในเครื่องยนต์หัวฉีดที่ควบคุมด้วยอิเล็คทรอนิคส์ (EFI) ในปัจจุบันจะมีระบบชดเชยรอบเดินเบาพวงมาลัยเพาเวอร์ติดตั้งอยู่ด้วย เนื่องจากการหักเลี้ยวพวงมาลัยในขณะรถจอดอยู่กับที่ หรือที่ความเร็วต่ำๆ จะทำให้กำลังของเครื่องยนต์ลดลง ระบบชดเชยรอบเดินเบาพวงมาลัยเพาเวอร์ประกอบด้วยวาล์วควบคุมอากาศที่ทำงานด้วยไฮดรอลิก และวงจรสุญญากาศที่ต่อบายพาสลิ้นปีกผีเสื้อ เมื่อไหร่ก็ตามที่แรงดันในระบบพวงมาลัยเพาเวอร์สูงเกินกว่าวาล์วควบคุมที่ตั้งไว้ วาล์วก็จะเปิดให้แรงดันส่วนเกินบายพาสออกไป เราสามารถทดสอบการทำงานโดยการหมุนพวงมาลัยในขณะจอดรถอยู่กับที่ และฟังเสียงของรอบเครื่องยนต์ที่เพิ่มขึ้น

powersteer01.gif