ใบปัดน้ำฝัน [wiper blade]

ใบปัดน้ำฝน รถยนต์

ใบปัดน้ำฝัน[wiper blade]

ใบปัดน้ำมีไว้เพื่อปัดกวาด น้ำ หมอก ฯลฯ ออกจากกระจก เพื่อให้ผู้ขับขี่มีทัศนวิสัยที่ดีในขณะขับ นำมาซึ่งความปลอดภัย ใบยางที่ใช้ในการปัดน้ำฝนเมื่อใช้งานไปเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วตัวยางก็จะหมดอายุ ทำให้ปัดกวาดไม่สะอาด ยางใบปัดที่คุณภาพไม่ดี นอกจากจะปัดกวาดไม่ สะอาดแล้วยังเกิดเสียงรบกวนอีกด้วย เราสามารถเปลี่ยนเฉพาะยางอย่างเดียวก็ได้(ในบางรุ่น) เพื่อความประหยัด

ใบปัดน้ำฝนที่เข้าข่ายต่อไปนี้ควรจะเปลี่ยนใหม่

 1. ปัดแล้วไม่เกลี้ยง มีละออกน้ำเป็นเส้นๆ
 2. ปัดแล้วมัว
 3. ปัดแล้วลื่น (ที่ความเร็วสูง)
 4. ปัดแล้วมีเสียงดัง

ส่วนประกอบของใบปัดน้ำฝน

 1. ก้านปัดน้ำฝน
 2. กิ๊บล๊อค (แบบเกี่ยว, แบบขันน๊อต, แบบเสียบ ใช้แบบใดนั้นขึ้นอยู่กับรถแต่ละรุ่น)
 3. ใบปัดน้ำฝน (โดยทั่วไปแล้ว หมายถึง ตัวยางใบปัดพร้อมตัวยึดยางใบปัด)

คุณสมบัติของใบปัดน้ำฝนที่ดี

 1. ปัดได้สะอาด
 2. ปัดได้เงียบ (ยางแข็งปัดแล้วจะเกิดเสียงดัง)
 3. ยังคงทำงานได้ดีที่ความเร็วสูง

ข้อควรระวัง

 1. ไม่ควรเปิดให้ใบปัดน้ำฝนทำงาน ขณะที่กระจกแห้ง อาจทำให้มอเตอร์ไหม้ได้
 2. อย่าให้มอเตอร์ฉีดน้ำทำงานนาน เพราะมอเตอร์ฉีดน้ำอาจไหม้ได้
 3. ควรเปิดน้ำฉีดกระจกก่อนปัดกระจกทุกครั้ง
 4. ถ้าใบปัดน้ำฝนหรือมอเตอร์ฉีดน้ำฝนไม่ทำงาน ให้ตรวจฟิวส์ก่อนเป็นอันดับแรก
 5. รูฉีดน้ำฝนอาจอุดตัน ให้ทำความสะอาดโดยใช้เข็ม ปลายแหลมแยงรู
 6. อย่าใช้ผงซักฟอกเติมลงในกระป๋องฉีดน้ำฝน เพราะทำให้หัวฉีดอุดตันได้ง่าย