Tag Archives: ใบปัดน้ำฝนรถยนต์

ใบปัดน้ำฝัน [wiper blade]

ใบปัดน้ำฝน รถยนต์

ใบปัดน้ำฝัน[wiper blade]

ใบปัดน้ำมีไว้เพื่อปัดกวาด น้ำ หมอก ฯลฯ ออกจากกระจก เพื่อให้ผู้ขับขี่มีทัศนวิสัยที่ดีในขณะขับ นำมาซึ่งความปลอดภัย ใบยางที่ใช้ในการปัดน้ำฝนเมื่อใช้งานไปเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วตัวยางก็จะหมดอายุ ทำให้ปัดกวาดไม่สะอาด ยางใบปัดที่คุณภาพไม่ดี นอกจากจะปัดกวาดไม่ สะอาดแล้วยังเกิดเสียงรบกวนอีกด้วย เราสามารถเปลี่ยนเฉพาะยางอย่างเดียวก็ได้(ในบางรุ่น) เพื่อความประหยัด

Continue reading