Tag Archives: หัวเผาเครื่องยนต์ (Glow Plug)

หัวเผาเครื่องยนต์ (Glow Plug)

หัวเผาเครื่องยนต์

การทำงานของหัวเผาในรถยนต์ (Glow Plug)

หัวเผาเป็นลักษณะของไส้ความร้อน ที่ทำงานโดยอาศัยกระแสไฟที่ได้จากแบตเตอรี่ เพื่อทำให้อุณหภูมิในห้องเผาไหม้สูงขึ้น เพื่อให้เกิดการจุดระเบิดได้ง่ายในขณะเครื่องเย็น โดยจะถูกติดตั้งที่กระบอกสูบของทุกสูบ

Continue reading