Tag Archives: หลอดไฟรถยนต์

ชนิดของหลอดไฟรถยนต์[Light Bulbs]

หลอดไฟรถยนต์

หลอดไฟรถยนต์

หลอดไฟที่มีใช้ในรถยนต์

  1. หน้าที่ของหลอดไฟให้ความสว่าง
  2. บ่งบอกว่าอุปกรณ์นั้นกำลังทำงานอยู่
  3. แจ้งสัญญาณเตือนข้อผิดพลาดให้ผู้ขับทราบ
  4. แจ้งบางสิ่งบางอย่างที่ผู้ขับรถต้องการให้รถคันอื่น หรือบุคคลอื่นทราบ เช่น ไฟเบรก, ไฟเลี้ยว, ไฟถอย, ไฟฉุกเฉิน ฯลฯ
  5. ใส่เพื่อความสวยงาม

ชนิดของแรงดันไฟฟ้า (Voltage) ที่ใช้

  1. แรงดันไฟฟ้า 12 โวลท์ (ใช้ในรถกะบะและรถเก๋ง สังเกตุจากแบตเตอรี่จะมีลูกเดียว)
  2. แรงดันไฟฟ้า 24 โวลท์ (ส่วนมากจะเป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่ สังเกตุจากแบตเตอรี่ที่ใช้จะมีสองลูก โดยต่ออนุกรมกัน)

หลอดไฟทั่วไปที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันนี้สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ ตามลักษณะการทำงาน ได้แก่
Continue reading