Tag Archives: ระบบเชื้อเพลิงรถยนต์

ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง [Fuel System]

electronic fuel injection sytem

Fuel System Explained

ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง [Fuel System]

แน่นอน เครื่องยนต์จะทำงานได้ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อเป็นส่วนผสมของอากาศ และประกายไฟจากหัวเทียน ทำการจุดระเบิดในกระบอกสูบ ถึงจะเกิดกำลังในการขับเคลื่อนได้ อุปกรณ์ในระบบน้ำมันเชื้อเพลิง ได้แก่

  • ถังน้ำมันเชื้อเพลิง
  • หม้อกรองน้ำมันเชื้อเพลิง
  • ปั้มน้ำมันเชื้อเพลิง
  • คาร์บูเรเตอร์ (สำหรับเครื่องเบนซินที่ใช้คาร์บูเรเตอร์)
  • หัวฉีด (สำหรับเครื่องยนต์เบนซินระบบหัวฉีด และเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้ปั๊มหัวฉีด)
  • หม้อกรองอากาศ
  • และท่อร่วมไอดี

Continue reading