Tag Archives: ระบบจุดระเบิดรถยนต์

ระบบจุดระเบิดในรถยนต์ (ignition system)

ระบบจุดระเบิดในรถยนต์

ระบบจุดระเบิดในเครื่องยนต์เบนซิน (ignition system)

หน้าที่ของระบบจุดระเบิดคือ การจ่ายประกายไฟเพื่อจุดระเบิดไอดีภายในกระบอกสูบตามจังหวะการจุดระเบิดที่เหมาะสมของเครื่องยนต์ องค์ประกอบที่ทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างสมบูรณ์เต็มประสิทธิภาพ

 • กำลังอัดของเครื่องยนต์สูง
 • จังหวะจุดระเบิดเหมาะสมและประกายไฟแรง
 • ส่วยผสมน้ำมันกับอากาศดี
 • การทำงานของระบบจุดระเบิดที่ดี
 • ประกายไฟแรง แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจะต้องสูงพอสามารถจุดประกายไฟระหว่างเขี้ยวหัวเทียนได้

จังหวะการจุดระเบิดที่เหมาะสม ต้องมีระยะเวลาในการจุดระเบิดที่เหมาะสมกับความเร็วรอบของเครื่องยนต์ และภาระ มีความทนทาน ต้องมีความทนทานต่อการสั่นสะเทือนและความร้อนของเครื่องยนต์ ชนิดของระบบจุดระเบิด ในปัจจุบันนี้เราอาจแบ่งระบบจุดระเบิดได้เป็น 2 กลุ่มคือ

 1. ระบบจุดระเบิดทั่วไปที่ไม่ได้ควบคุมด้วย ECU
  1. ระบบจุดระเบิดแบบใช้หน้าทองขาว
  2. ระบบจุดระเบิดกึ่งทรานซิสเตอร์ (ใช้ทรานซิสเตอร์ทำงานร่วมกับหน้าทองขาว)
  3. ระบบจุดระเบิดแบบใช้ทรานซิสเตอร์ล้วน
  4. ระบบจุดระเบิดแบบรวม (integrated ignition assembly)
  5. ระบบจุดระเบิดแบบ CDI
 2. ระบบจุดระเบิดที่ควบคุมด้วยระบบ ECU
  1. ระบบจุดระเบิดแบบใช้ตัวช่วยจุดระเบิดที่ควบคุมจาก ECU
  2. ระบบจุดระเบิดแบบไม่มีจานจ่าย

Continue reading