การจุดระเบิดตัวเองในเครื่องยนต์ดีเซลคืออะไร

การจุดระเบิดตัวเองในเครื่องยนต์ดีเซล

การจุดระเบิดตัวเองในเครื่องยนต์ดีเซลคืออะไร

ในเครื่องยนต์ดีเซลไม่ได้ทำงานโดยอาศัยการจุดระเบิดของหัวเทียน แต่ทำงานโดยอาศัยการจุดระเบิดตัวเอง (self-ignition) ซึ่งเป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติเหมือนกับที่น้ำมันติดไฟเมื่ออุณหภมิของมันเพิ่มขึ้นโดยที่ไม่ได้จุดไฟ ดังนั้นถ้าเราเทน้ำมันดีเซลลงไปบนภาชนะที่เป็นแผ่นเหล็กที่ร้อนมันก็เกิดการติดไฟและเผาไหม้ขึ้น อุณหภูมิที่ทำให้น้ำมันดีเซลติดไฟได้เรียกว่า ignition point ในเครื่องยนต์ดีเซลทำการจุดระเบิดโดยใช้การอัดอากาศในกระบอกสูบให้มีอุณหภูมิสูงกว่า ignition point นี้ ดังนั้นน้ำมันดีเซลจึงเกิด self-ignition ขึ้นและเกิดการเผาไหม้และจุดระเบิดขึ้น

เครื่องยนต์ดีเซล
เครื่องยนต์ดีเซล