Sep 292011
 

เรือนปีกผีเสื้อ(Throttle Body) ตัวเรือนปีกผีเสื้อ หรืออาจเรียกอีกอย่างว่า ลิ้นปีกผีเสื้อ  เรื่อนปีกผีเสื้อประกอบด้วย

 • วาล์วปีกผีเสื้อ (Throttle Valve)
 • เซนเซอร์จับตำแหน่งวาล์วปีกผีเสื้อหรือลิ้นปีกผีเสื้อ (Throttle Position Sensor) ติดตั้งอยู่ที่แกนลิ้นเร่งจะทำหน้าที่ตรวจจับสัญญานมุมการ เปิดของลิ้นเร่งและส่งสัญญานพัลส์ไปยังคอมพิวเตอร์
 • ช่องบายพาส (Bypass Passage)
 • สกรูปรับรอบเดินเบา (Idle Adjustment Screw)
 • วาล์วอากาศหรือลิ้นอากาศ (Air Valve) จะติดตั้งอยู่ภายในตัว เรือนลิ้นเร่งเพื่อทำหน้าที่ควบคุมปริมาตรของไอดีที่ไหลเข้าสู่เครื่องยนต์ ทำหน้าที่ ควบคุมการไหลของอากาศ เข้าท่อร่วมไอดีในขณะความเร็วรอบเดินเบาหรือเดินเบาที่รอบเครื่องยนต์สูง
 • ช่องสัญญาณสุญญากาศ (Vacuum Signal Ports)
 • ช่องทางเข้าและออกน้ำหล่อเย็น(Coolant) เพื่อป้องกันการจับเป็นคราบน้ำแข็งขณะที่อากาศเย็น
 • ระบบ Dashpot และ Throttle Opener

Continue reading »

 Posted by at 9:13 pm
Sep 292011
 

ระบบชดเชยรอบเดินเบาพวงมาลัยเพาเวอร์ (Power Steering Idle-Up)

ระบบพวงมาลัยเพาเวอร์ที่ใช้ในเครื่องยนต์หัวฉีดที่ควบคุมด้วยอิเล็คทรอนิคส์ (EFI) ในปัจจุบันจะมีระบบชดเชยรอบเดินเบาพวงมาลัยเพาเวอร์ติดตั้งอยู่ด้วย เนื่องจากการหักเลี้ยวพวงมาลัยในขณะรถจอดอยู่กับที่ หรือที่ความเร็วต่ำๆ จะทำให้กำลังของเครื่องยนต์ลดลง ระบบชดเชยรอบเดินเบาพวงมาลัยเพาเวอร์ประกอบด้วยวาล์วควบคุมอากาศที่ทำงานด้วยไฮดรอลิก และวงจรสุญญากาศที่ต่อบายพาสลิ้นปีกผีเสื้อ เมื่อไหร่ก็ตามที่แรงดันในระบบพวงมาลัยเพาเวอร์สูงเกินกว่าวาล์วควบคุมที่ตั้งไว้ วาล์วก็จะเปิดให้แรงดันส่วนเกินบายพาสออกไป เราสามารถทดสอบการทำงานโดยการหมุนพวงมาลัยในขณะจอดรถอยู่กับที่ และฟังเสียงของรอบเครื่องยนต์ที่เพิ่มขึ้น

powersteer01.gif
Sep 252011
 

อินเตอร์คูลเลอร์ (Intercooler)

 

อินเตอร์คูลเลอร์มีหน้าที่ระบายความร้อนของอากาศที่ผ่านมาจากเทอร์โบ โดยใช้น้ำหรืออากาศภายนอกเป็นตัวถ่ายเทความร้อนของอากาศ (Heat Exchanger) จากเทอร์โบ เมื่ออากาศเย็นลงความหนาแน่นของอากาศจะเพิ่มขึ้น พราะอุณหภูมิที่ลดลง ทำให้โมเลกุลอากาศหดตัว ที่ปริมาตรพื้นที่เท่าเดิมจะมีปริมาณโมเลกุลของเพิ่มมากขึ้น ทำให้เราสามารถเพิ่มกำลังของเครื่องยนต์ได้มากขึ้นหากเพิ่มน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าไป

Continue reading »

Sep 252011
 

หัวเผา-รีเลย์หัวเผา (Glow Plug)

หัวเผาเป็นลักษณะของไส้ความร้อน ที่ทำงานโดยอาศัยกระแสไฟที่ได้จากแบตเตอรี่ เพื่อทำให้อุณหภูมิในห้องเผาไหม้สูงขึ้น เพื่อให้เกิดการจุดระเบิดได้ง่ายในขณะเครื่องเย็น โดยจะถูกติดตั้งที่กระบอกสูบของทุกสูบ

Continue reading »

Sep 252011
 

เซนเซอร์ตำแหน่ง/ความเร็วรถยนต์ (Position/Speed Sensor)

เซนเซอร์นี้มีหน้าที่ส่งสัญญาณตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง ตำแหน่งเพลาราวลิ้น ความเร็วรถยนต์ไปให้กับ ECU/ECM  ประกอบด้วยเซนเซอร์ดังนี้

 • เซนเซอร์ตำแหน่งเพลาราวลิ้น/G Pickup Coil  (สัญญาณ G)
 • เซนเซอร์ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง/NE Pickup Coil (สัญญาณ NE)
 • เซนเซอร์ความเร็วรถยนต์/Speed Sensor (สัญญาณ SPD)

เพื่อใช้ในการตัดการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง(Fuel Cut Off) ควบคุมความเร็วรอบเดินเบา(Idle Speed Control) และควบคุมอัตราส่วนผสมของอากาศกับน้ำมันเชื้อเพลิงในขณะเร่งเครื่องหรือผ่อนคันเร่ง
Continue reading »

Sep 252011
 

ปั๊มหัวฉีดในเครื่องยนต์ดีเซล

เครื่องยนต์ดีเซลนั้นทำงานอย่างไร?

ก่อนอื่นขอกล่าวถึงการทำงานของเครื่องยนต์เบนซินก่อนนะครับ ในเครื่องยนต์เบนซินทำงานโดยอาศัยลิ้นเร่ง หรือ throttle valve ซึ่งทำงานตามจังหวะในการเหยียบแป้นคันเร่งนั่นเอง โดยทำหน้าที่ควบคุมปริมาณของอากาศที่จะไหลผ่าน ในขณะเดียวกันปริมาณของน้ำมันเชื้อเพลิงที่ฉีดออกมาผสมกับอากาศจะต้องอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมกับการทำงานของเครื่องยนต์ เมื่อผสมกันเสร็จแล้วก็จะได้ไอดี (gas mixture) ป้อนให้กับกระบอกสูบ เมื่อปริมาตรของไอดีในกระบอกสูบถูกอัดในจังหวะอัดก็พร้อมที่จะจุดระเบิดโดยหัวเทียน และได้จังหวะกำลังตามมา

ระบบปั๊มหัวฉีดในเครื่องยนต์ดีเซล

สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลทำงานโดยอาศัยการจุดระเบิดด้วยการอัดอากาศ อากาศจะถูกอัดให้มีปริมาตรเล็กลง โดยมีอัตราส่วนการอัด 22:1 ทำให้อุณหภูมิ ของอากาศสูงขึ้นถึง 538°C (1000°F) เมื่อสิ้นสุดจังหวะอัด น้ำมันเชื้อเพลิงจะถูกฉีดเข้าไปในกระบอกสูบ ด้วยแรงดันที่สูงกว่า 100 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร หลังจากนั้นอากาศร้อนภายในกระบอกสูบที่ถูกอัดจนร้อนจะจุดระเบิดน้ำมันเชื้อเพลิงทำให้ให้เกิดจังหวะกำลังตามมา ด้วยเหตุนี้เครื่องยนต์ดีเซลจึงต้องมีปั๊มฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อสร้างแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิงให้สูงพอที่จะฉีดเข้าสู่ห้องเผาไหม้ที่มีแรงดันสูงมาก และน้ำมันเชื้อเพลิงที่ฉีดออกไปจะต้องแตกเป็นละอองคลุกเคล้ากับอากาศได้อย่างพอเหมาะ Continue reading »

Sep 232011
 

การทำงานของเกียร์ธรรมดา

รถยนต์จำเป็นที่จะต้องมีชุดเกียร์หรือระบบส่งกำลังเนื่องจาก

 • เครื่องยนต์จะต้องทำงานไม่เกินรอบเครื่องยนต์สูงสุด(redline) ที่จะทำให้เครื่องยนต์ได้รับความเสียหาย
 • กำลังม้าและแรงบิด(ทอร์ก) ของเครื่องยนต์สูงสุดจะได้มาจากช่วงของรอบเครื่องยนต์ที่แคบ เช่น เครื่องยนต์ให้แรงม้าสูงสุดที่ 5,500 รอบ (rpm) เราสามารถใช้ชุดเกียร์ทำการเปลี่ยนความเร็วของรถช้าลงหรือเร็วขึ้นได้ โดยการเปลี่ยนอัตราทดของเกียร์ และทำให้รอบของเครื่องยนต์ไม่สูงเกินไป

Mercedes-Benz Actros, manual transmission

แรงบิดและอัตราทดของเกียร์
ลูกสูบได้รับแรงจากการจุดระเบิดภายในกระบอกสูบ และส่งแรงผ่านก้านสูบลงมายังเพลาข้อเหวี่ยง โดยเปลี่ยนการเคลื่อนที่จากแนวตรงมาเป็นการหมุน หลังจากนั้นเพลาข้อเหวี่ยงก็ส่งถ่ายแรงบิดไปให้ชุดเกียร์หรือห้องเกียร์ (แรงบิด คือแรงที่ทำให้เกิดการหมุน ถ้าไม่มีแรงบิดเพลาข้อเหวี่ยงก็ไม่สามารถหมุนได้)

Continue reading »

Sep 232011
 

การตรวจสอบระบบจุดระเบิด (การตรวจสอบนี้เฉพาะผู้ชำนาญเท่านั้น)

http://www.youtube.com/watch?v=XDWGtWmB1D0&feature=related

ข้อมูลอาจจะเก่าไปนิดนะครับ ระบบจุดระเบิด(สำหรับระบบจุดระเบิดแบบใช้หน้าทองขาว) ประกอบด้วย สวิทซ์จุดระเบิด คอยส์จุดระเบิด สายไฟแรงต่ำ สายไฟแรงสูง จานจ่ายไฟ และหัวเทียน ส่วนต่าง ๆ เหล่านี้ประกอบขึ้นเป็นกลไกสำหรับทำให้เกิดประกายไฟที่จังหวะอันเหมาะสมและจุดระเบิดส่วนผสม(ไอดี) ระบบจุดระเบิดไม่ทำงานมักพบเสมอในเมื่อเครื่องยนต์ขัดข้อง ถ้าเครื่องยนต์ไม่ติดเมื่อมอเตอร์สตาร์ทหมุนและมีน้ำมันเพียงพอ จงตรวจสอบดูระบบจุดระเบิดของเครื่องยนต์

Continue reading »

Sep 222011
 

ระบบจุดระเบิด (ignition system)

หน้าที่ของระบบจุดระเบิดคือ การจ่ายประกายไฟเพื่อจุดระเบิดไอดีภายในกระบอกสูบตามจังหวะการจุดระเบิดที่เหมาะสมของเครื่องยนต์ องค์ประกอบที่ทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างสมบูรณ์เต็มประสิทธิภาพ

 • กำลังอัดของเครื่องยนต์สูง
 • จังหวะจุดระเบิดเหมาะสมและประกายไฟแรง
 • ส่วยผสมน้ำมันกับอากาศดี
 • การทำงานของระบบจุดระเบิดที่ดี
 • ประกายไฟแรง แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจะต้องสูงพอสามารถจุดประกายไฟระหว่างเขี้ยวหัวเทียนได้

จังหวะการจุดระเบิดที่เหมาะสม ต้องมีระยะเวลาในการจุดระเบิดที่เหมาะสมกับความเร็วรอบของเครื่องยนต์ และภาระ มีความทนทาน ต้องมีความทนทานต่อการสั่นสะเทือนและความร้อนของเครื่องยนต์ ชนิดของระบบจุดระเบิด ในปัจจุบันนี้เราอาจแบ่งระบบจุดระเบิดได้เป็น 2 กลุ่มคือ

 1. ระบบจุดระเบิดทั่วไปที่ไม่ได้ควบคุมด้วย ECU
  1. ระบบจุดระเบิดแบบใช้หน้าทองขาว
  2. ระบบจุดระเบิดกึ่งทรานซิสเตอร์ (ใช้ทรานซิสเตอร์ทำงานร่วมกับหน้าทองขาว)
  3. ระบบจุดระเบิดแบบใช้ทรานซิสเตอร์ล้วน
  4. ระบบจุดระเบิดแบบรวม (integrated ignition assembly)
  5. ระบบจุดระเบิดแบบ CDI
 2. ระบบจุดระเบิดที่ควบคุมด้วยระบบ ECU
  1. ระบบจุดระเบิดแบบใช้ตัวช่วยจุดระเบิดที่ควบคุมจาก ECU
  2. ระบบจุดระเบิดแบบไม่มีจานจ่าย

Continue reading »

Sep 222011
 

Air Valve

เป็นวาล์วอากาศที่มีหน้าที่เพิ่มรอบเดินเบาของเครื่องยนต์ในขณะสตาร์ทเย็น ทำงานโดยไม่ได้ควบคุมจาก ECU มีใช้ในเครื่องยนต์บางตัว มีอยู่ 2 แบบคือ

 • วาล์วอากาศแบบไบเมทอล (Bi-metal Air Valve) ทำงานโดยใช้ความร้อนจากไฟฟ้า
 • วาล์วอากาศแบบขี้ผึ้ง (Wax Air Vale) ทำงานโดยใช้ความร้อนจากน้ำหล่อเย็น

วาล์วอากาศแบบไบเมทอล (Bi-metal Air Valve)

ทำงานโดยอาศัยการป้อนกระแสไฟฟ้าผ่านขดลวดที่พันอยู่บนแผ่นโลหะไบเมทอล ทำให้แผ่นโลหะไบเททอลเกิดการโก่งตัวเนื่องจากความร้อน  มีผลทำให้วาล์วปิดช่องอากาศรอบเดินเบา รอบเครื่องยนต์ก็จะตกลงมาตามปกติจนกว่าจะดับเครื่องยนต์

Continue reading »

 Posted by at 10:16 pm