ระบบปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงหัวฉีดอีเล็กทรอนิคส์ (electronic fuel injection sytem)


ระบบปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงหัวฉีดอีเล็กทรอนิคส์

ตัวอย่างปั้มเชื้อเพลิงที่ใช้ในเครื่องยนต์ระบบหัวฉีดอิเล็กทรอนิคส์ (EFI) ของโตโยต้า

ปั้มเชื้อเพลิงแบบไฟฟ้าที่ใช้ในเครื่องยนต์ที่ใช้ระบบฉีดเชื้อเพลิงด้วยอิเล็กทรอนิคส์ มีใช้อยู่ 2 แบบ

1. ปั้มเชื้อเพลิงแบบโรเลอร์ (Roller Cell Pump) หรือปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงแบบลูกกลิ้ง ปั๊มชนิดนี้ออกแบบมาสำหรับติดตั้งไว้นอกถังน้ำมันเชื้อเพลิง

  • ปั๊มชนิดนี้จะถูกขับโดยมอเตอร์ไฟฟ้า  ภายในเสื้อปั๊ม (Pump Spacer) จะมีแกนกลางเป็นโรเตอร์ (Rotor) ติดตั้งอยู่ในลักษณะที่เยื้องศูนย์กัน เมื่อโรเตอร์หมุนตัวโรเลอร์ (ลูกกลิ้ง) ก็จะเคลื่อนที่ไปตามพื้นผิวภายในของเสื้อปั๊ม ทำให้ช่องว่างระหว่างโรเลอร์แต่ละตัวเกิดการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกัน ทำให้เกิดการดูดน้ำมันเชื้อเพลิงจากถังน้ำมันเชื้อเพลิง

2. ปั้มน้ำมันเชื้อแบบเทอร์ไบร์ (Turbine Pump) หรือปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงแบบใบพัด ปั๊มชนิดนี้ออกแบบมาสำหรับติดตั้งไว้ในถังน้ำมันเชื้อเพลิง เวลาทำงานจะมีเสียงดังน้อยกว่าปั๊มแบบโรเลอร์ เนื่องจากจานใบพัด(Impeller) ไม่ต้องเสียดสีกับเสื้อปั๊ม (Casing)

ในขณะที่ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงทำงานนั้น จะมีความดันน้ำมันเชื้อเพลิงสูงประมาณ 2.55-2.9 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ถ้าเกิดอุบัตติเหตุทำให้ท่อน้ำมันเชื้อเพลิงชำรุด อาจเกิดเพลิงไหม้ได้ ดังนั้นจึงต้องมีระบบควบคุมให้ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงหยุดทำงานเมื่อเครื่องยนต์ดับแล้ว

วงจรควบคุมปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง EFI แบบ L-Jetronic


วงจรควบคุมปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง EFI แบบ D-Jetronic

กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel Filter)