วิธีการไล่อากาศ หรือไล่ลมในน้ำมันเบรค ออกจากระบบเบรครถยนต์

วิธีเปลี่ยนน้ำมันเบรค

วิธีการไล่อากาศหรือไล่ลมในน้ำมันเบรค

ก่อนเปลี่ยนน้ำมันเบรค ก็ต้องถ่ายน้ำมันเบรคชุดเก่าออกหมด แล้วทำการใส่น้ำมันเบรคชุดใหม่ จะต้องมีการไล่ลมห­รือไล่ฟองอากาศออกจากน้ำมันเบรคใหม่โดยมีขั้นตอนดังนี้

การไล่อากาศที่แม่ปั๊มเบรค

  1. เหยียบแป้นเบรคค้างไว้
  2. ใช้นิ้วอุดที่ช่องทางน้ำมันเบรคไหลออก
  3. ปล่อยแป้นเบรค
  4. ปฏิบัติตามข้อ 1-3 จนกว่าจะน้ำมันเบรคจะไหลออก

การไล่อากาศในระบบท่อน้ำมันเบรค

ให้ไล่ลมหรือฟองอากาศจากล้อที่ไกลแม่ปั๊มเบรคที่สุดก่อนแล้วจึงไล่ลมล้อที่ใกล้แม่ปั๊มเบรค
ต่อท่อสายยางที่หัวไล่อากาศที่ก้ามปูหรือคาริปเปอร์เบรค
ย้ำเบรคซ้ำๆหลายๆครั้งแล้วจึงเหยียบเบรคค้า่งไว้
คลายสกรูไล่ลมเบรคออกแล้วจึงรีบปิดทันที ให้สังเกตว่ามีฟองอากาศออกมาด้วยหรือไม่
หมั่นเติมน้ำมันเบรคที่กระปุกน้ำมันเบรค ขณะทำการไล่อากาศในระบบท่อน้ำมันเบรค โดยสังเกตระดับน้ำมันเบรคที่กระปุกน้ำมันเบรคเป็นระยะๆ
ปฏิบัติตามข้อ 2-5 จนกว่าจะไม่มีฟองอากาศออกจากหัวไล่อากาศ

เครดิต : https://topspeedtraining.wordpress.com