Category Archives: ระบบถ่ายทอดกำลัง

การทำงานของระบบเกียร์ธรรมดา

ระบบเกียร์กระปุก หรือ เกียร์ธรรมดา ในรถยนต์

การทำงานของเกียร์ธรรมดา

รถยนต์จำเป็นที่จะต้องมีชุดเกียร์หรือระบบส่งกำลังเนื่องจาก

  • เครื่องยนต์จะต้องทำงานไม่เกินรอบเครื่องยนต์สูงสุด(redline) ที่จะทำให้เครื่องยนต์ได้รับความเสียหาย
  • กำลังม้าและแรงบิด(ทอร์ก) ของเครื่องยนต์สูงสุดจะได้มาจากช่วงของรอบเครื่องยนต์ที่แคบ เช่น เครื่องยนต์ให้แรงม้าสูงสุดที่ 5,500 รอบ (rpm) เราสามารถใช้ชุดเกียร์ทำการเปลี่ยนความเร็วของรถช้าลงหรือเร็วขึ้นได้ โดยการเปลี่ยนอัตราทดของเกียร์ และทำให้รอบของเครื่องยนต์ไม่สูงเกินไป

ระบบเกียร์ธรรมดา

แรงบิดและอัตราทดของเกียร์
ลูกสูบได้รับแรงจากการจุดระเบิดภายในกระบอกสูบ และส่งแรงผ่านก้านสูบลงมายังเพลาข้อเหวี่ยง โดยเปลี่ยนการเคลื่อนที่จากแนวตรงมาเป็นการหมุน หลังจากนั้นเพลาข้อเหวี่ยงก็ส่งถ่ายแรงบิดไปให้ชุดเกียร์หรือห้องเกียร์ (แรงบิด คือแรงที่ทำให้เกิดการหมุน ถ้าไม่มีแรงบิดเพลาข้อเหวี่ยงก็ไม่สามารถหมุนได้)

Continue reading

ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ [four wheel drive system]

4WD (Four Wheel Drive)

4WD (Four Wheel Drive)

ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อมีลักษณะแตกต่างจากระบบขับเคลื่อน 2 ล้อดังนี้

  • มีสมรรถนะในการขับเคลื่อนบนถนนที่ขรุขระได้ดี ทั้งนี้เป็นเพราะล้อทั้ง 4 จะช่วยกันสร้างแรงขับไปข้างหน้า ทำให้รถยกตัวขึ้นในแนวดิ่ง ซึ่งก็จะช่วยให้สามารถแล่นไปบนพื้นที่ที่มีระดับต่างกันได้ เมื่อล้อหน้าทั้งสองพบสิ่งกีดขวาง ล้อด้านหลังจะทำหน้าที่ช่วยผลักดันให้ล้อด้านหน้าข้ามสิ่งกีดขวางนั้นได้ หรือถ้าล้อด้านหลังตกหลุมโคลน ล้อด้านหน้าจะช่วยดึงให้ล้อด้านหลังขึ้นได้เช่นกัน แต่รถที่ขับเคลื่อน 4 ล้อบางรุ่นก็ได้ออกแบบเพื่อนำมาใช้ในสภาพพื้นถนนที่ขรุขระ ดังนั้น ในการใช้รถจึงต้องคำนึงถึงสภาพของรถที่ออกแบบไว้ด้วย
  • มีสมรรถนะในการขับเคลื่อนขณะออกตัวและเร่ง ในรถยนต์ที่ขับเคลื่อน 2 ล้อ แรงขับเคลื่อนจะถูกส่งมายังล้อคู่หน้าหรือล้อคู่หลังเท่านั้น กำลังเครื่องยนต์จะถูกถ่ายทอดมายังพื้นถนน ทำให้การยึดเกาะของยางมีเพียง 2 เส้นเท่านั้น แต่ในทางตรงกันข้าม รถที่ขับเคลื่อน 4 ล้อ กำลังจากเครื่องยนต์จะถูกถ่ายทอดไปยังล้อทั้ง 4 เท่ากัน ทำให้ความสามารถในการยึดเกาะถนนของยางทั้ง 4 เส้นมีมาก เพิ่มกำลังของเครื่องยนต์ให้มากขึ้นด้วย และในการออกตัวหรือเร่งเครื่องยนต์ให้มากขึ้นด้วย และในการออกตัวหรือเร่งเครื่องยนต์ให้มากขึ้นด้วย นอกจากนี้ในการออกตัวหรือเร่งเครื่องยนต์ ล้อทั้ง 4 ก็จะไม่หมุนฟรี
  • มีสมรรถนะในการไต่เขาได้ดี เป็นผลมาจากแรงขับเคลื่อนที่ล้อทั้ง 4 กระทำกับยางทั้ง 4 เส้นกับค่าสัมประสิทธิ์ความต้านทานในการไต่เขามีมากกว่ารถที่ขับเคลื่อน 2 ล้อ
  • มีเสถียรภาพในการเลี้ยว เมื่อกำลังที่จ่ายให้กับล้อทั้ง 4 เท่ากัน ยางทุกเส้นจึงมีแรงยึดเกาะมาก แต่น้ำหนักที่กดลงบนยางแต่ละเส้นจะลดลง ดังนั้นเมื่อรถเลี้ยว แรงที่กระทำกับยางในขณะเลี้ยวจะลดลง เป็นเหตุผลให้รถที่ขับเคลื่อน 4 ล้อสามารถเลี้ยวเข้าโค้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ การควบคุมกระทำได้อย่างดี
  • มีสมรรถนะในการขับเคลื่อนบนถนนที่เป็นโคลนตม ถนนที่เป็นโคลนตม ยางของรถแต่ละล้อจะเกิดการลื่นไถลได้ง่าย ยิ่งรถที่มีกำลังมากๆ การออกรถจะกระทำได้ยาก ทั้งนี้เป็นผลมาจากสัมประสิทธิ์ความต้านทานระหว่างยางกับพื้นถนนมีน้อย แต่อย่างไรก็ตาม รถที่ขับเคลื่อน 4 ล้อจะสามารถส่งถ่ายกำลังขับเคลื่อนได้เป็น 2 เท่า มากกว่ารถที่ขับเคลื่อน 2 ล้อ จึงทำให้มีสมรรถนะในการขับเคลื่อนบนถนนที่มีค่าสัมประสิทธิ์ความต้านทานที่น้อยได้ดี

Continue reading

ระบบส่งกำลังรถยนต์ [Powertrain System]

ระบบส่งกำลังเครื่องยนต์

How Car Transmission System Works

ระบบส่งกำลังรถยนต์ [Powertrain System]

หน้าที่ของระบบส่งกำลัง คือ การถ่ายทอดการหมุนของเครื่องยนต์ ไปยังล้อ เพื่อให้เคลื่อนที่ได้ ระหว่างทางการส่งกำลังหมุนไปนี้ ก็จะผ่านส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์ หลายส่วนคือ ชุดคลัทช์ (Clutch), ชุดเกียร์ (Transmission), เพลาขับ (Drive shaft), ชุดเฟืองท้าย (Differential), เพลา (Axle), ล้อ (Wheel) สำหรับรถยนต์ ที่ขับเคลื่อนล้อหน้า จะมีเพลาขับต่อออกจาก ชุดเฟืองท้าย ไปหมุนล้อโดยตรง การพัฒนาระบบส่งกำลังของรถยนต์ แต่ละบริษัทผู้ผลิต ก็อาจแตกต่างกันไปบ้าง แต่โดยหลักแล้ว มีจุดประสงค์เดียวกันคือ ส่งกำลังหมุนจากเครื่องยนต์ไปที่ล้อ

Continue reading

ชนิดของเฟือง (Gear Types)

ชนิดของเฟือง

ชนิดของเฟือง (Gear Types)

เฟืองเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการส่งกำลังในระยะสั้น เป็นอุปกรณ์ที่มีความแข็งแรงสูงและมีความปลอดภัย ชนิดของเฟืองมีดังนี้

ชนิดของเฟือง

1. เฟืองตรง (Spur Gears) เป็นเฟืองที่มีฟันขนานกับแกนหมุนและใช้ในการส่งกำลังการหมุนจากเพลาหนึ่งไปยังอีกเพลาหนึ่ง

เฟืองตรง (Spur Gears)

Continue reading

ระบบคลัตช์ (Clutch)

คลัชรถยนต์แบบไฮดรอลิก

ระบบคลัตช์ รถยนต์ (clutch transmission)

HOW A CLUTCH WORKS

ระบบคลัตช์ (Clutch)

สำหรับในรถยนต์เกียร์ธรรมดาหรือเกียร์กระปุก คลัตช์(Clutch) คือ อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ตัดการส่งกำลังจากเครื่องยนต์สู่ชุดเกียร์เมื่อผู้ขับรถยนต์เหยียบคลัตช์เพื่อให้ผู้ขับรถยนต์ทำการเปลี่ยนเกียร์และจะเชื่อมต่อการส่งกำลังจากเครื่องยนต์สู่ชุดเกียร์เมื่อผู้ขับรถยนต์ปล่อยคลัตช์

--> ระบบคลัตช์ในรถยนต์เกียร์ธรรมดา มี 2 ประเภท คือ

Continue reading