Aug 072013
 

EGR (Exhaust Gas Recirculation) หรือการหมุนเวียนไอเสีย

ระบบ EGR เป็นการนำไอเสียมาวนเข้าท่อไอดีใหม่อีกครั้ง เพื่อที่จะลดค่าออกไซด์ของไนโตรเจน (NOX) ซึ่งเป็นแก๊สพิษ
NOX เกิดจากการที่ ไนโตรเจนกับออกซิเจนในอากาศ มาคลุกเคล้ารวมตัวกันแล้วเกิดการเผาไหม้ในลูกสูบ ในช่วงอุณหภูมิการเผาไหม้สูงกว่า 1,800 C(3,300 F)  แก๊สทั้งสองนี้จะรวมตัวกันได้ดีมากในขณะที่มีอุณหภูมิการเผาไหม้สูง และมีการเผาไหม้สมบูรณ์ จึงได้มีการคิดค้นระบบหมุนเวียนไอเสียหรือ EGR ขึ้นมาเพื่อลดแก๊ส NOX   โดยกล่อง ECU จะรับข้อมูลมาจากเซนเซอร์ต่างๆ ทั้ง อุณหภูมิแก๊สไอเสีย ส่วนผสมหนาบาง และอื่นๆอีก แล้วมาประมวลผล ซึ่งถ้า ECU ตรวจพบว่าสภาวะการเผาไหม้อาจก่อให้เกิด NOได้ ก็จะส่งสัญญาณไปสั่งให้ EGR เปิดวาล์ว เพื่อให้แก๊สไอเสียบางส่วนไหลกลับเข้าไปเผาไหม้ซ้ำอีกครั้ง

รูปที่1

รูปที่1ตัวอย่างการทำงานของระบบ EGR ในรูปที่ 1 เป็นของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ใช้ลิ้นสวิตช์สุญญากาศควบคุม (แต่รุ่นใหม่มักใช้มอเตอร์แบบขั้นหรือ Stepper Motor) ขณะยังไม่ได้ทำงาน ลิ้น EGR จะยังไม่เปิด แต่ถ้าเครื่องยนต์มีความเร็วรอบต่ำกว่า 4,000 rpm อุณหภูมิน้ำหล่อเย็นสูงกว่ากำหนดไว้ (ในบางรุ่น 50 – 56 o ซ.) และลิ้นเร่งเปิดถึงระดับ ECU จะควบคุมให้ลิ้น EGR ทำงาน Continue reading »

 Posted by at 5:15 pm
Aug 012013
 

วาล์วตูดปั๊มคอมมอนเรล หรือสวิทส์ตูดปั๊มคอมมอนเรล หรือ SCV VALVE

Exif_JPEG_PICTURE

เป็นอะไหล่รถยนต์ที่เราควรรู้จักกันอีกชิ้นหนึ่ง ในยุคเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล วาล์วตัวนี้มีหน้าที่ควบคุมปริมาณการจ่ายน้ำมันเข้าสู่ลูกสูบปั๊มคอมมอนเรลโดยการควบคุมสัญญาณจาก ECU (Control Unit)

SCV

ในขณะที่น้ำมันถูกดูดจากถังน้ำมัน(Fuel Tank) ก็จะถูกส่งผ่านผ่านกรองดีเซล(Fuel Filter) และไหลเข้าสู่ลูกสูบปั๊มคอมมอนเรล เพื่อสร้างแรงดันสะสมในรางคอมมอนเรล(Common Rail)

อาการที่อาจพบในขณะที่ SCV  ทำงานผิดปกติ

 • วูบ เร่งไม่ขึ้น ดับกลางอากาศ  ขณะกดคันเร่งแซง  และไฟรูปเครื่องโชว์
 • สตาร์ทติดยาก เครื่องสั่น เบาดับ เข็มวัดรอบแกว่ง
 • ขึ้นเนินลาดชันแล้วดับ
 Posted by at 4:32 pm
Sep 252011
 

เซนเซอร์ตำแหน่ง/ความเร็วรถยนต์ (Position/Speed Sensor)

เซนเซอร์นี้มีหน้าที่ส่งสัญญาณตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง ตำแหน่งเพลาราวลิ้น ความเร็วรถยนต์ไปให้กับ ECU/ECM  ประกอบด้วยเซนเซอร์ดังนี้

 • เซนเซอร์ตำแหน่งเพลาราวลิ้น/G Pickup Coil  (สัญญาณ G)
 • เซนเซอร์ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง/NE Pickup Coil (สัญญาณ NE)
 • เซนเซอร์ความเร็วรถยนต์/Speed Sensor (สัญญาณ SPD)

เพื่อใช้ในการตัดการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง(Fuel Cut Off) ควบคุมความเร็วรอบเดินเบา(Idle Speed Control) และควบคุมอัตราส่วนผสมของอากาศกับน้ำมันเชื้อเพลิงในขณะเร่งเครื่องหรือผ่อนคันเร่ง
Continue reading »

Sep 222011
 

ระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงสตาร์ทเย็น (Cold Start Injection System)

เนื่องจากในขณะที่เครื่องยนต์มีอุณหภูมิต่ำนั้นต้องการอัตราส่วนผสมอากาศกับน้ำมันเชื้อเพลิงที่หนากว่าปกติ ดังนั้นในขณะที่เครื่องยนต์มีอุณหภูมิต่ำเครื่องยนต์จะได้รับน้ำมั้นเชื้อเพลิงเพิ่มเติมจากหัวฉีดสตาร์ทเย็น โดยการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าไปในท่อร่วมไอดี การทำงานของหัวฉีดสตาร์ทเย็นจะถูกควบคุมจากสวิตช์ควบคุมเวลาหัวฉีดสตาร์ทเย็น (Cold Start Injector Time Switch) โดยใช้ความร้อนจากน้ำหล่อเย็นทางด้านออกจากเครื่องยนต์และความร้อนจากขดขวดความร้อน เป็นตัวกำหนด

หัวฉีดสตาร์ทเย็นแตกต่างจากหัวฉีดหลักตรงที่หัวฉีดสตาร์ทเย็นไม่ได้ใช้เข็มหัวฉีด

Continue reading »

Sep 222011
 

มาตรวัดการไหลของอากาศแบบใช้แผ่นวัด (Vane or Flap air flow sensor/meter (AFM) ) มักพบในรถโตโยต้า เช่น 3T-GTE, 1G-GTE, 3S-GTE, รถ Mazda BP(Astina) เป็นต้น มีหลักการทำงานดังนี้

 • ทำงานโดยอาศัยการเปลี่ยนค่าความต้านทานเป็นสํญญาณแรงดันไฟฟ้าแล้วส่งไปให้ ECU
 • แรงดันจะอยู่ในระดับประมาณ 5 V. เมื่อไม่มีอากาศไหลผ่านแอร์โฟว์ และเมื่อมีอากาศไหลผ่านก็จะทำให้แรงดันไฟฟ้าลดลง ตามปริมาณอากาศที่ไหลผ่าน โดยจะเข้าใกล้ 0V เมื่อมีอากาศไหลผ่านมากๆ

มาตรวัดอากาศแบบ Flap ประกอบด้วย

 • แผ่นวัด (Measuring Plate)
 • สปริงดันกลับ (Return Spring)
 • ตัวแปลงสัญญาณ (Potentiometer)
 • ห้องป้องกันการกระเพื่อน (Dammping Chamber)
 • แกนเลื่อน (Slider)
 • ช่องระบาย (Air By-Pass Passage)
 • แผ่นชดเชย (Compensation Plate)
 • สกรูปรับส่วนผสมเดินเบา (Idle Mixture Adjusting Screw)

Continue reading »

 Posted by at 8:58 pm
Sep 222011
 

ระบบปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงหัวฉีดอีเล็กทรอนิคส์

ตัวอย่างปั้มเชื้อเพลิงที่ใช้ในเครื่องยนต์ระบบหัวฉีดอิเล็กทรอนิคส์ (EFI) ของโตโยต้า

ปั้มเชื้อเพลิงแบบไฟฟ้าที่ใช้ในเครื่องยนต์ที่ใช้ระบบฉีดเชื้อเพลิงด้วยอิเล็กทรอนิคส์ มีใช้อยู่ 2 แบบ

1. ปั้มเชื้อเพลิงแบบโรเลอร์ (Roller Cell Pump) หรือปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงแบบลูกกลิ้ง ปั๊มชนิดนี้ออกแบบมาสำหรับติดตั้งไว้นอกถังน้ำมันเชื้อเพลิง

Continue reading »

Sep 202011
 

เซนเซอร์วัดความดันท่อร่วมไอดีระบบ EFI แบบ D-Jetronic
(Manifold Absolute Pressure Sensor-MAP)

ตัวอย่าง map sensor

ในระบบเครื่องยนต์ EFI แบบ D นั้นไม่ได้ใช้มาตรวัดการไหลของอากาศ หรือ แอร์โฟวมิเตอร์(มาตรวัดอากาศ แบบ L-Jetronic) แต่ใช้เซนเซอร์วัดความดันในท่อร่วมไอดี (MAP sensor) ในลักษณะวัดภาระของเครื่องยนต์แทน เพราะว่าแรงดันอากาศที่ท่อร่วมไอดีนั้นมีความใกล้เคียงกับอากาศที่เข้าไปในกระบอกสูบมากกว่า เซนเซอร์นี้จะวัดค่าความดันในท่อร่วมไอดีเทียบกับค่าคงที่ในตัวเซนเซอร์ ประกอบด้วยห้องสุญญากาศ(Total Vacuum Chamber) ซึ่งจะอยู่ด้านบนของชิปซิลิคอน (Piezo-Resistive Silicon Chip) ส่วนแรงดันท่อร่วมไอดีจะอยู่อีกด้านล่างของชิป ในขณะที่ชิปอยู่กับที่ ความแตกต่างของแรงดันอากาศจะทำให้แผ่นซิลิคอนเกิดการโก่งตัว ความต้านทานในแผ่นซิลิคอนก็จะเปลี่ยนไป ส่งผลให้แรงดันไฟฟ้าเปลี่ยนไปด้วย แรงดันไฟฟ้านี้จะถูกส่งไปให้ ECU ทางขั้ว PIM  เซนเซอร์นี้มีชื่อเรียกทั่วไปอยู่สองชื่อคือ

 • PIM (Pressure Intake Manifold)
 • และเซนเซอร์สุญญากาศ (Vacuum sensor)
 Posted by at 8:13 pm
Sep 202011
 

ISCV (Idle Speed Control Valve) หรือ IACV (Idle Air Control Valve)

เป็นระบบควบคุมความเร็วรอบเดินเบาของเครื่องยนต์ ทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงปริมาตรของอากาศที่ผ่านทางช่องระบายของลิ้นเร่ง โดยมันจะทำการเพิ่มหรือลดปริมาตรอากาศตามสัญญาณที่ได้รับจาก ECU ของเครื่องยนต์ เมื่อตัว ISCV นี้เกิดความผิดปกติ จะมีอาการรอบเดินเบาไม่นิ่ง สวิงขึ้นๆลงๆ ไม่คงที่แม้ขณะเร่งก็จะมีอาการสะดุด เครื่องเดินไม่เรียบ

Continue reading »

Sep 202011
 

มาตรวัดมวลอากาศ (Mass Air Flow(MAF) Sensors)

มาตรวัดมวลอากาศ(MAF) หรือเซนเซอร์วัดมวลอากาศ ทำหน้าที่เปลี่ยนปริมาณอากาศที่ไหลเข้าเครื่องยนต์เป็นสัญญาณแรงดันไฟฟ้า ระบบ ECU ใช้สัญญาณนี้ในการควบคุมภาระของเครื่องยนต์ ปริมาณน้ำมันที่จะต้องฉีด จังหวะในการจุดระเบิด และเวลาที่จะต้องเปลี่ยนเกียร์  โดยจะติดตั้งอยู่ระหว่างหม้อกรองอากาศและวาล์วปีกผีเสื้อ

Continue reading »

Sep 182011
 

มาตรวัดอากาศ (สำหรับ L-Jetronic)

(1) D-Jetronic(D-EFI) เป็นระบบหัวฉีดอิเล็คทรอนิคส์แบบใช้ตัวตรวจจับแรงดันในท่อร่วมไอดี (Vacuum Sensor) แทนการใช้มาตรวัดแบบอากาศหรือ Air Flow Meter แล้วส่งสัญญาณไฟฟ้าไปยัง ECU ร่วมกับสัญญาณความเร็วรอบของเครื่องยนต์ เพื่อกำหนดระยะเวลาในการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงให้เหมาะสม พบในรถฮอนด้า, รถโตโยต้า(4A-FE, 4A-GE 16 Valve, 7A-FE, 3VZ-FE, 1JZ-GTE, 2JZ-GTE เป็นต้น) รูปภาพ ไดอะแกรม

Continue reading »

 Posted by at 4:28 pm