กรองอากาศรถยนต์ (Automotive Replacement Air Filters)

การเปลี่ยนกรองอากาศรถยนต์

กรองอากาศรถยนต์ (Automotive Replacement Air Filters)

ไส้กรองอากาศนั้นว่าเป็นชิ้นส่วนที่สำคัญอย่างหนึ่งในรถยนต์ที่รักของเรา หน้าที่ของไส้กรองอากาศก็เปรียบได้เหมือนกับขนจมูกของมนุษย์อย่างเราๆ ไส้กรองอากาศ มีหน้าที่ในการ กรองฝุ่นละอองจากอากาศ เพื่อจะนำเอาอากาศที่สะอาดไปใช้ผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง (ที่เราเรียกกันว่า “ไอดี”) สำหรับการจุดระเบิดของเครื่องยนต์

กรองอากาศรถยนต์ ทรงสี่เหลี่ยม
กรองอากาศรถยนต์ ทรงสี่เหลี่ยม

หน้าที่หลักๆของไส้กรองอากาศ

    • กรองฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกต่างๆ ที่ปะปนมากับอากาศไม่ให้ไหลเข้าไปในเครื่องยนต์ เพื่อไม่ให้เครื่องยนต์สึกหรอและเสียหาย
    • ลดเสียงดังของอากาศที่ถูกดูดเข้าไปในเครื่องยนต์
    • ป้องกันไม่ให้เกิดประกายไฟย้อยกลับ ทำให้เกิดไฟไหม้ในห้องเครื่องยนต์ได้

ไส้กรองอากาศที่ใช้กับรถยนต์ ในปัจจุบันส่วนมากเป็นแบบกระดาษแห้ง สามารถเป่าทำความสะอาดได้

ไส้กรองอากาศต้องมีการตรวจเช็คตามระยะเวลา หรือเปลี่ยนทุกๆ 20,000 กม. เพื่อให้เครื่องยนต์ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ไส้กรองอากาศที่อุดตัน หรือมีฝุ่นผงติดอยู่มาก สิ่งเหล่านี้จะไปอุด ปิดกัน ปริมาณอากาศที่ไหลเข้าเครื่องยนต์ อากาศที่เข้าเครื่องยนต์ได้น้อยลง จะทำให้ส่วนผสมหนาเกินไป เร่งเครื่องยนต์ไม่ค่อยขึ้น รอบขึ้นช้า เครื่องยนต์มีเสียงดังขึ้น ทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ทำให้มลพิษของไอเสียเพิ่มขึ้น ไอเสียที่ออกมาเป็นควันสีดำ และถ้ามีฝุ่นผงเข้าไปในเครื่องยนต์ จะทำให้เครื่องยนต์สึกหรอได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นควรทำความสะอาดไส้กรองอากาศ และเปลี่ยนตามอายุการใช้งาน