หัวเทียนรถยนต์ (Spark Plugs)

ระบบจุดระเบิด

หัวเทียนรถยนต์ (Spark Plugs)


หัวเทียน

หัวเทียนมีหน้าที่ในการสร้างประกายไฟ เพื่อจุดระเบิดไอดี (อากาศ+น้ำมันเชื้อเพลิง) ในห้องเผาไหม้ ทำให้เกิดการเผาไหม้ที่อุณหภูมิสูงกว่า 2,000 องศาเซลเซียส และมีความดันสูงกว่า 40 กิโลกรัมต่อตารางเซ็นติเมตร และได้พลังงานออกมาโดยการผลักลูกสูบให้เคลื่อนที่ ประกายไฟจะเกิดขึ้นที่ช่องว่างของเขี้ยวหัวเทียน เกิดจากไฟฟ้าแรงสูงซึ่งส่งมาจากคอยล์จุดระเบิด โดยปกติแล้วกระบอกสูบหนึ่งจะมีหัวเทียนเพียงหัวเดียว และถ้าหัวเทียนเกิดบอดไปหัวใด หัวหนึ่งรถก็ยังสามารถขับเคลื่อนได้ แต่กำลังจะลดลง

https://www.youtube.com/watch?v=9-ITPBZLnBU

ส่วนประกอบของหัวเทียน

 1. ฉนวน
 2. เขี้ยว
 3. ขั้วกราวด์ หรือขั้วดิน

เขี้ยวของหัวเทียนจะสึกตามอายุการใช้งาน ทำให้ช่องว่างของเขึ้ยวหัวเทียนกว้างขึ้น ทำให้ประกายไฟที่เกิดลดลง ในขณะเดียวกัน เขม่าที่เกิดจากการเผาไหม้จะไปเกาะติดอยู่ที่ปลายฉนวนและเขี้ยวหัวเทียน ทำให้ไฟแรงสูงลัดวงจรไม่เกิดประกายไฟ ดังนั้นจึงต้องเปลี่ยนหัวเทียนตามระยะเวลาเพื่อ ให้การเผาไหม้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สาเหตุที่ทำให้หัวเทียนไม่เกิดประกายไฟ

 1. หัวเทียนลัดวงจร หรือหมดอายุการใช้งาน
 2. สายหัวเทียนขาด หรือหักใน (สายหัวเทียนที่ดีจะมีไส้เป็นคาร์บอน ซึ่งจะหักในได้ถ้าไม่ระวัง )
 3. คอยล์จุดระเบิด ไม่ผลิตไฟฟ้าแรงสูง
 4. ทองขาวชำรุด

เบอร์ของหัวเทียน (ปกติตัวเลขมากจะเป็นเบอร์ร้อน ตัวเลขน้อยจะเป็นเบอร์เย็น)

 1. เบอร์หัวเทียนเย็น (COLD TYPE) จะมีฉนวนภายในสั้น ทำให้ความร้อนถ่ายเทออกจากหัวเทียนได้ง่าย ทำให้ที่เขี้ยวหัวเทียนมีอุณหภูมิต่ำ
 2. เบอร์หัวเทียนร้อน (HOT TYPE) มีฉนวนภายในยาว ทำให้ความร้อนถ่ายเทออกจากหัวเทียนได้ยาก ทำให้ที่เขี้ยวหัวเทียนมีอุณหภูมิสูง

ชนิดของหัวเทียน

 1. หัวเทียนธรรมดา (แกนทองแดง) อายุการใช้งานประมาณ 20,000 กม. หรือ 1 ปี มีช่องห่างระหว่างเขี้ยวและขั้วดิน 0.8 มม.
 2. หัวเทียนแพลททินั่มหรือเขี้ยวทองคำขาว (Platinum) ้มีอายุการใช้งานยาวนาน (ประมาณ 100,000 กม. หรือ 5 ปี) มีช่องห่างระหว่างเขี้ยวและขั้วดิน 1.1 มม. (รอบฉนวนที่เป็นกระเบื้องจะมีเส้นสีฟ้าอยู่ 5 เส้น) เหมาะสำหรับเครื่องยนต์เบนซินแบบหัวฉีด และติดตั้งอุปกรณ์ฟอกไอเสีย

การเลือกใช้หัวเทียน

 1. ถ้าใช้หัวเทียนเย็นเกินไป จะทำให้เขม่าจับบริเวณฉนวนมาก จะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร ทำให้หัวเทียนบอด
 2. ถ้าใช้หัวเทียนร้อนเกินไป จะทำให้เกิดการชิงจุดระเบิด เนื่องจากมีความร้อนที่เขี้ยวหัวเทียนสูง ทั้งๆ ที่ยังไม่เกิดประกายไฟที่หัวเทียน ทำให้กำลังตก และเขี้ยวหัวเทียนอาจละลายได้
 3. เลือกใช้หัวเทียนตามคู่มือประจำรถที่ผู้ผลิตกำหนด

ตารางเทียบรหัสหัวเทียน Denso (NipponDenso Spark Plug Chart)

โดยปกติแล้วหัวเทียนเดนโซ่จะมีรหัสหรือโค๊ดลักษณะดังนี้ซึ่งรหัสดังกล่าวอาจจะมีไม่ครับทั้ง 7 ตัวก็ได้ ตัวอย่างเช่น W16EX-U, W20EX-U, K20R-U เป็นต้น :

W16EXR-U11

อักษรตัวที่ 1 (W) หมายถึงขนาดของเกลียว:
THREAD and HEX SIZE

LetterThreadHex SizeDescription
M
L
MA
J*
P*
S
SF
WPQ*
Q*
QJ*
PK* +
K* +
KJ* +
T
WA
X
U
U
18mm
18mm
18mm
14mm
14mm
14mm
14mm
14mm14mm
14mm
14mm
14mm
14mm
14mm
14mm
14mm
12mm
10mm
10mm
1″
7/8″
13/16″
13/16″
13/16″
13/16″
13/16″
13/16″
3/4″
5/8″
5/8″
5/8″
5/8″
5/8″
5/8″
5/8″
5/8″
18.0mm
5/8″
14.0mm
Taper Seat
Extended Electrode
Platinum Tipped Electrodes
Special Surface Gap
Surface GapFor Compact Type
Platinum Tipped ElectrodesExtended Electrode
Platinum Tipped ElectrodesExtended Electrode
Taper Seat
Taper Seat (Compact Type)For Compact Type (U20M-U)
* Reach 3/4″     + ISO Std.

อักษรตัวที่ 2 (16) หมายถึง ช่วงความร้อนของหัวเทียน ตัวเลขต่ำหมายถึงหัวเทียนร้อน ตัวเลขสูงหมายถึงหัวเทียนเย็น หัวเทียนเย็นจะเหมาะกับห้องเผาไหม้ที่มีความร้อนสูงมากๆ เช่นในรถแข่ง เป็นต้น:
HEAT RANGE NUMBER

HOT   <————————————————>   COLD
9  14  16  20  21*  22  24  25*  27  29*  31  32*  34  37
* Special heat rating number

อักษรตัวที่ 3 (E) หมายถึงความยาวของเกลียวหัวเทียน ในส่วนที่จะต้องฝังเข้าไปในเครื่องยนต์ ความยาวของเกลียวหัวเทียนจะต้องมีระยะที่เหมาะสมกับการออกแบบของเครื่องยนต์ คือจะต้องไม่สั้นหรือยาวจนเกินไปถ้ายาวเกินไปอาจจะยื่นเข้าไปในห้องเผาไหม้ซึ่งอาจจะทำให้การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์หรือลูกสูบอาจจะชนกับส่วนที่ยื่นเข้าไปได้ :
THREAD REACH

LetterReach
AB
C
E (Flat Seat)E (Taper Seat)
F
FE
G
H
L
M
N (Taper Seat)
NoneNone (Taper Seat)
3/4″ and 0.28″ Proj Length
0.787″
3/4″ and 0.37″ Proj Length
3/4″ and 0.20″ Proj Length
3/4″
0.787″
0.708″
1/2″
3/4″ Half Thread
0.858″
3/4″ and 0.33″ Proj Length
7/16″
0.339″
0.708″ Half Thread
15/32″
3/8″
3/4″
0.460″
0.325″

อักษรตัวที่ 4 จากตัวอย่าง (X) คือหัวเทียนที่ได้รับการออกแบบพิเศษ

LetterDescription
A
B
D
K
LM
M
N
P
S
T
X
2 ground electrodes for Mazda rotary
3 ground electrodes for Mazda rotary
4 ground electrodes for Mazda rotary
Special type for Honda CVCC eng.
Compact type (Hex. 13/16″)
Compact type (Hex. 3/4″)
Racing type (Retracted insulator and Nickel ground electrodes)
Projected tip
Non-projected tip
2 ground electrodes
Extra projected tip

อักษรตัวที่ 5 จากตัวอย่าง (R): คือโครงสร้างภายในของหัวเทียน

LetterDescription
R
None
Resistor
Standard

อักษรตัวที่ 6 จากตัวอย่าง (-U): คือหัวเทียนที่ได้รับการออกแบบพิเศษ

LetterDescription
-U
-Z
-GL
-V
-S
-L-P
-US
-N
With U-Grooved ground electrode
Platinum center electrode with taper shaped ground electrode
Platinum center electrode
Fine wire center electrode
Semi-surface gap type
Special type for Honda CVCC eng.
Extra project type for mopeds
A double coating of platinum on the ground electrode
Star center electrode with U-Groove ground electrode
Special type for Yamaha, Kawasaki

อักษรตัวที่ 7 จากตัวอย่าง (11): คือช่องห่างเขี้ยวหัวเทียน (GAP)

NumberGap
8
9
10
11
13
14
15
20
0.8mm (0.032″)
0.9mm (0.035″)
1.0mm (0.040″)
1.1mm (0.044″)
1.3mm (0.050″)
1.4mm (0.055″)
1.5mm (0.060″)
2.0mm (0.080″)

NGK Spark Plug Chart

ตัวอย่าง

BCPR6ES-11

อักษรตัวที่ 1 จากตัวอย่าง (B) คือขนาดของเกลียว(Thread Diameter)

LetterThread Diameter
A18mm
B14mm
C10mm
D12mm
J12mm

อักษรตัวที่ 2 (C,P,R) คือ โครงสร้างของหัวเทียน(Construction)

LetterConstruction
CHex size 5/8″
K5/8″ projected tip (ISO)
MCompact type
PProjected insulator type
RResistor type
USurface or semi-surface discharge type
ZInductive resistor

อักษรตัวที่ 3 จากตัวอย่าง (6) คือช่วงความร้อนของหัวเทียน(Heat Range)

Heat Range
2 Hot  <———>  Cold

อักษรตัวที่ 4 จากตัวอย่าง (E)  ความยาวเกลียว (Thread Reach)

LetterThread Reach
E19mm (3/4″)
FTapered seat
H12.7mm (1/2″)
L11.2mm (7/16″)
No symbol:
18mm = 12mm reach
14mm = 9.5mm (3/8″) reach

อักษรตัวที่ 6 จากตัวอยาง (S) คือ หัวเทียนที่มีโครงสร้างพิเศษ

LetterFiring End Construction
ASpecial design
BSpecial design for Honda CVCC
CLow angle ground electrode
GFine wire nickel alloy center electrode
GVGold-palladium center electrode
Special construction of V-type
Racing use
HPartial thread
K2 ground electrodes for Toyota / BMW
LHalf heat range
LMCompact type for lawn mower
M2 ground electrodes for Mazda rotary engine
NSpecial side electrode
PPremium platinum
Q4 ground electrodes
RSpecial ground electrode
SStandard 2.6mm center electrode
T3 ground electrode
USemi-surface discharge
VFine wire gold-palladium center electrode
VXHigh performance platinum
WTungsten electrode
XBooster gap
YV-grooved center electrode
ZThick 2.9mm center electrode

อักษรตัวที่ 6 จากตัวอย่าง (11) คือช่องห่างเขี้ยวหัวเทียน (Gap)

NumberGap
-80.8mm (0.032″)
-90.9mm (0.036″)
-101.0mm (0.040″)
-111.1mm (0.044″)
-131.3mm (0.050″)
-141.4mm (0.055″)
-151.5mm (0.060″)
-202.1mm (0.080″)