วิธีเปลี่ยนน้ำยาหล่อเย็น วีโก้

ซ่อมบำรุงรถยนต์

วิธีเปลี่ยนน้ำยาหล่อเย็น วีโก้(VIGO)

วิธีเปลี่ยนน้ำหล่อเย็นวีโก้
วิธีเปลี่ยนน้ำหล่อเย็นวีโก้

 

ขั้นตอนที่1 เปิดฝาหม้อพักน้ำ

ขั้นตอนที่2 คลายปลั๊กระบายบนหม้อน้ำ  โดยใช้ลูกบ๊อกซ์ขันสี่เหลี่ยม ขนาด 10มิล

ลูกบ๊อกซ์สี่เหลี่ยม
ลูกบ๊อกซ์ขันสี่เหลี่ยม

ขั้นตอนที่3 ถ่ายน้ำออกจากหม้อน้ำ โดยการคลายปลั๊กถ่ายน้ำที่อยู่ด้านใต้หม้อน้ำ

วิธีเปลี่ยนน้ำหล่อเย็นวีโก้-ปลั๊กระบาย
วิธีเปลี่ยนน้ำหล่อเย็นวีโก้-ปลั๊กระบาย

 

ขั้นตอนที่4 ระบายน้ำออกจากเสื้อสูบ โดยการคลายน๊อตถ่ายน้ำเสื้อสูบ(รูปศรสีเขียว) ที่อยู่บริเวณใต้ฐานไส้กรองน้ำมันเครื่องตามรูปด้านล่าง และใช้สายยางต่อกับหัวเสียบที่อยู่ใกล้ๆกับน๊อต(ที่วงกลมไว้) เพื่อระบายน้ำลงในภาชนะที่เตรียมไว้

วิธีเปลี่ยนน้ำหล่อเย็นวีโก้-ปลั๊กถ่ายน้ำเสื้อสูบ
วิธีเปลี่ยนน้ำหล่อเย็นวีโก้-ปลั๊กถ่ายน้ำเสื้อสูบ

เมื่อน้ำหล่อเย็นเก่าไหลออกจนหมดแล้ว

1. ให้ปิดปลั๊กถ่ายน้ำเสื้อสูบ

2. ปิดปลั๊กถ่ายน้ำที่อยู่ด้านใต้หม้อน้ำ

3. เติมน้ำยาหล่อเย็นใหม่ลงในกระป๋องพักน้ำจนเต็มหม้อน้ำ

4. สตาร์ทเครื่องยนต์ จนกระทั่งวาล์วน้ำเปิด(ประมาณ5-10นาที) น้ำยาหล่อเย็นจะไหลวนเข้าเครื่องยนต์ทำให้ระดับลดลงไป ให้ค่อยๆเติมน้ำหล่อเย็นเพิ่มเข้าไป จนกระทั่งน้ำหล่อเย็นไม่ลดลงอีก

5. ปิดปลั๊กระบาย

6. ปิดฝาถังพักน้ำ

เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน  ในช่วงแรกๆ ให้หมั่นตรวจสอบระดับน้ำให้อยู่ในขีดที่กำหนด (ไม่เกินขีด F) หากเกินขีน F ให้คลายปลั๊กถ่ายน้ำล่างหม้อน้ำเพื่อระบายน้ำหล่อเย็นออกให้อยู่ในระดับ F หรือเติมน้ำยาหล่อเย็นเพิ่มเข้าไปหากระดับน้ำหล่อเย็นลดลงต่ำกว่าขีด F ด้วยนะครับ

เครดิตภาพจาก vigothailand.com, https://phithan-toyota.com