ระบบคลัตช์ (Clutch)

คลัชรถยนต์แบบไฮดรอลิก

ระบบคลัตช์ รถยนต์ (clutch transmission)

HOW A CLUTCH WORKS

ระบบคลัตช์ (Clutch)

สำหรับในรถยนต์เกียร์ธรรมดาหรือเกียร์กระปุก คลัตช์(Clutch) คือ อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ตัดการส่งกำลังจากเครื่องยนต์สู่ชุดเกียร์เมื่อผู้ขับรถยนต์เหยียบคลัตช์เพื่อให้ผู้ขับรถยนต์ทำการเปลี่ยนเกียร์และจะเชื่อมต่อการส่งกำลังจากเครื่องยนต์สู่ชุดเกียร์เมื่อผู้ขับรถยนต์ปล่อยคลัตช์

--> ระบบคลัตช์ในรถยนต์เกียร์ธรรมดา มี 2 ประเภท คือ

  • คลัตช์ที่ใช้สายในการถ่ายทอดกำลัง ใช้แรงในการเหยียบคลัตช์มาก ปัจจุบันนี้ไม่เป็นที่นิยมแล้ว

  • คลัตช์ที่ใช้น้ำมันไฮดรอลิกในการถ่ายทอดกำลัง  ประกอบด้วยแม่ปั๊มคลัชต์และลูกปั๊มคลัตช์ ชุดคลัตช์อยู่ไกลกับแป้นคลัตช์ ใช้แรงในการเหยียบคลัตช์น้อย เนื่องจากมีแม่ปั๊มน้ำมันคลัตช์ช่วยผ่อนแรง ได้รับความนิยมในรถยนต์ทั่วไป

เมื่อไม่เหยียบคลัตช์ ล้อช่วยแรง(Fly wheel) จะประกบติดกับแผ่นคลัตช์หรือจานคลัตช์(Clutch discหรือ Clutch plate) และจานคลัตช์ก็จะถูกประกบด้วยแผ่นกดคลัตช์(Clutch pressure plate) อีกชั้นหนึ่ง โดยแผ่นกดคลัตช์(หวีคลัตช์)จะประกอบเป็นชุดเดียวกับฝาครอบคลัตช์(Clutch cover) และสปริงไดอะแฟรม(Spring diaphragm) เมื่อมีการเหยียบคลัตช์จะมีแรงกดตรงกลางสปริงไดอะแฟรมส่งผลให้ปลายสปริงไดอะแฟรมกระดกตัวขึ้นฉุดจานคลัตช์(Clutch discหรือ Clutch plate) และแผ่นกดคลัตช์(Clutch pressure plate)ให้แยกตัวออกจากล้อช่วยแรง(Fly wheel) อันเป็นการตัดกำลังที่ส่งมาจากเครื่องยนต์ผ่านทางล้อช่วยแรง(Fly wheel)ส่งผลให้ผู้ขับรถยนต์สามารถทำการเปลี่ยนเกียร์ได้

--> คลิปแสดงการทำงานของระบบคลัตช์

[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=GRDWO5qo_iI&feature=player_embedded]

--> ชิ้นส่วนอะไหล่ที่จำเป็นในระบบคลัตช์

  • แม่ปั้มคลัตช์ล่าง
แม่ปั้มคลัตช์ล่าง
  • ชุดซ่อมคลัตช์ล่าง
ชุดซ่อมคลัตช์ล่าง
  • แม่ปั๊มคลัตช์บน
แม่ปั๊มคลัตช์บน
  • ชุมซ่อมคลัตช์บน
ชุมซ่อมคลัตช์บน
  • จานจานคลัทช์ และหวีจานคลัทช์
จานจานคลัทช์ และหวีจานคลัทช์
จานจานคลัทช์ และหวีจานคลัทช์

 

 

  • ลูกปืนคลัตช์
ลูกปืนคลัตช์
  • ก้ามปูคลัตช์
ก้ามปูคลัตช์