การตรวจดูท่อยางและสายอ่อนต่างๆ

เช็คท่อยางรถยนต์

ตรวจดูท่อยางและสายอ่อนต่างๆ

ท่อยางใช้ในส่งถ่ายของเหลวจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง อาจจะเป็นน้ำธรรมดา น้ำมันเครื่อง น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันไฮดรอลิก หรืออาจจะใช้ส่งถ่ายในรูปของอากาศ ก๊าซ ไอ ก็ได้ ซึ่งมีลักษณะที่ไม่เหมือนกัน ในการเลือกใช้จึงควรเลือกใช้ตามความเหมาะสม สาเหตุที่ไม่ใช้ท่อเหล็ก เพราะว่า ท่อยางมีความยืดหยุ่นสูงกว่า บางตำแหน่งจะต้องสามารถให้ตัวได้ เช่น ท่อยางหม้อน้ำกับเครื่องยนต์ สายอ่อนเบรก ดังนั้นจึงควรให้ความสำคัญกับมัน ให้มากเป็นพิเศษ เพราะหมายถึงชีวิต และเงินทองที่ต้องสูญเสียไปโดยใช่เหตุ

ท่อยางหม้อน้ำรถยนต์
ท่อยางหม้อน้ำรถยนต์

การตรวจสอบท่อยาง

 1. การบวมของท่อยาง
 2. รอยฉีกขาด
 3. การงอพับของท่อยาง
 4. รอยรั่ว

ลักษณะของท่อยางและสายอ่อน ที่นำมาใช้ในรถยนต์

 1. ท่อยางหม้อน้ำ บน-ล่าง
 2. ท่อยางคอถังน้ำมัน
 3. ท่ออากาศ (ส่งอากาศจากหม้อกรองอากาศเข้าเครื่องยนต์)
 4. ท่อหายใจ
 5. ท่อออยคูลเล่อร์
 6. ท่อเพาเวอร์
 7. ท่อปั๊มน้ำ
 8. ท่อไออุ่น
 9. สายอ่อนเบรกหน้า-หลัง (ใช้ในการส่งผ่านน้ำมันเบรกจากท่อแป๊ปทองแดงหรือเหล็กไปเข้ากระบอกเบรกหรือดิสเบรก)
 10. สายอ่อนคลัตช์
 11. สายตูดได ( เป็นสายที่สามารถทนแรงดันได้สูง มีข้อต่ออยู่ที่หัวท้าย)
 12. ท่อตูดได