Sep 232011
 

การตรวจสอบระบบจุดระเบิด (การตรวจสอบนี้เฉพาะผู้ชำนาญเท่านั้น)

ข้อมูลอาจจะเก่าไปนิดนะครับ ระบบจุดระเบิด(สำหรับระบบจุดระเบิดแบบใช้หน้าทองขาว) ประกอบด้วย สวิทซ์จุดระเบิด คอยส์จุดระเบิด สายไฟแรงต่ำ สายไฟแรงสูง จานจ่ายไฟ และหัวเทียน ส่วนต่าง ๆ เหล่านี้ประกอบขึ้นเป็นกลไกสำหรับทำให้เกิดประกายไฟที่จังหวะอันเหมาะสมและจุดระเบิดส่วนผสม(ไอดี) ระบบจุดระเบิดไม่ทำงานมักพบเสมอในเมื่อเครื่องยนต์ขัดข้อง ถ้าเครื่องยนต์ไม่ติดเมื่อมอเตอร์สตาร์ทหมุนและมีน้ำมันเพียงพอ จงตรวจสอบดูระบบจุดระเบิดของเครื่องยนต์

Continue reading »