Sep 182011
 

Suspension basics/ Alignment

 

ข้อสังเกตุ ถ้าพบเห็นผิดปกติให้รีบดำเนินการซ่อมหรือเปลี่ยน

  1. ส่วนที่เป็นยาง อาจจะบวม, ฉีกขาด เสียรูปทรง
  2. ส่วนที่เป็นเหล็ก อาจจะผุ ขาด สึกหรอ หรือหลุดหายไป
  3. ส่วนที่เป็นสปริง(สปริงคอยล์, สปริงแบบแผ่นหรือแหนบ) จะทรุดลง เสียสภาพความเป็นสปริงไป
  4. โช้ค อาจจะมีน้ำมันรั่วไหลออกมา อันเนื่องมาจากซีลภายในหมดอายุ

Continue reading »