Sep 262013
 
โอกาสทองมาถึงคุณแล้ว โรงเรียนสอนการทำธุรกิจที่เปลี่ยนชีวิต The iCon Evolution จองที่นั่งด่วน!

"อีก 5 ปี ข้างหน้า ธุรกิจที่ไม่ทำการตลาดออนไลน์ จะล่มสลาย" - บิลเกตส์
ด้วยธุรกิจเครือข่ายออนไลน์ โดยอาศัยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต และเครื่องมือต่างๆ อันทรงพลัง ร่วมกับมือถือก็สามารถทำให้คุณเป็นเจ้าของธุรกิจในโลกออนไลน์ได้โดยไม่ยาก สนใจร่วมงานในธุรกิจ ติดต่อ โทร : 08-5508-4141 หรือ Line ID : @richtheicon
ชมคลิปวีดีโอต่างๆ ที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาล คลิ๊ก
1. http://richtheicon.theicon.global/
2. http://richtheicon.theicon.global/blogs/news

รูปแบบตัวถังรถยนต์ (Body style)

ตัวถังซีดาน 2 ประตู(Two-door sedan body style)
ตัวถังซีดาน 4 ประตู(Four-door sedan body style)

 

ตัวถังฮาร์ตท๊อป 2 ประตู(Two-door hardtop style)
ตัวถังฮาร์ตท๊อป 4 ประตู(Four-door hardtop style)

ตัวถังเปิดประทุน 2 ประตู(Two-door convertible body style)
ตัวถังเปิดประทุน 4 ประตู(Four-door convertible body style)

 

ตัวถังลิฟท์แบ็ค 3 ประตู

(Tree-door liftback body style)

ตัวถังลิฟท์แบ็ค 4 ประตู

(Four-door liftback body style)

 

bs09 bs10

ตัวถังสเตชั่นวากอน 2 ประตู

(Two-door wagon body style)

ตัวถังสเตชั่นวากอน 4 ประตู

(Four-door wagon body style)

 

bs11 bs12

ตัวถังมินิแวน

(Mini van body style)

ตัวถังปิ๊กอัพ

(Pick-up truck body style)

 Posted by at 8:58 pm

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>