admin

Sep 252011
 

ปั๊มหัวฉีดในเครื่องยนต์ดีเซล

เครื่องยนต์ดีเซลนั้นทำงานอย่างไร?

ก่อนอื่นขอกล่าวถึงการทำงานของเครื่องยนต์เบนซินก่อนนะครับ ในเครื่องยนต์เบนซินทำงานโดยอาศัยลิ้นเร่ง หรือ throttle valve ซึ่งทำงานตามจังหวะในการเหยียบแป้นคันเร่งนั่นเอง โดยทำหน้าที่ควบคุมปริมาณของอากาศที่จะไหลผ่าน ในขณะเดียวกันปริมาณของน้ำมันเชื้อเพลิงที่ฉีดออกมาผสมกับอากาศจะต้องอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมกับการทำงานของเครื่องยนต์ เมื่อผสมกันเสร็จแล้วก็จะได้ไอดี (gas mixture) ป้อนให้กับกระบอกสูบ เมื่อปริมาตรของไอดีในกระบอกสูบถูกอัดในจังหวะอัดก็พร้อมที่จะจุดระเบิดโดยหัวเทียน และได้จังหวะกำลังตามมา

ระบบปั๊มหัวฉีดในเครื่องยนต์ดีเซล

สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลทำงานโดยอาศัยการจุดระเบิดด้วยการอัดอากาศ อากาศจะถูกอัดให้มีปริมาตรเล็กลง โดยมีอัตราส่วนการอัด 22:1 ทำให้อุณหภูมิ ของอากาศสูงขึ้นถึง 538°C (1000°F) เมื่อสิ้นสุดจังหวะอัด น้ำมันเชื้อเพลิงจะถูกฉีดเข้าไปในกระบอกสูบ ด้วยแรงดันที่สูงกว่า 100 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร หลังจากนั้นอากาศร้อนภายในกระบอกสูบที่ถูกอัดจนร้อนจะจุดระเบิดน้ำมันเชื้อเพลิงทำให้ให้เกิดจังหวะกำลังตามมา ด้วยเหตุนี้เครื่องยนต์ดีเซลจึงต้องมีปั๊มฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อสร้างแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิงให้สูงพอที่จะฉีดเข้าสู่ห้องเผาไหม้ที่มีแรงดันสูงมาก และน้ำมันเชื้อเพลิงที่ฉีดออกไปจะต้องแตกเป็นละอองคลุกเคล้ากับอากาศได้อย่างพอเหมาะ Continue reading »

Sep 232011
 

การทำงานของเกียร์ธรรมดา

รถยนต์จำเป็นที่จะต้องมีชุดเกียร์หรือระบบส่งกำลังเนื่องจาก

 • เครื่องยนต์จะต้องทำงานไม่เกินรอบเครื่องยนต์สูงสุด(redline) ที่จะทำให้เครื่องยนต์ได้รับความเสียหาย
 • กำลังม้าและแรงบิด(ทอร์ก) ของเครื่องยนต์สูงสุดจะได้มาจากช่วงของรอบเครื่องยนต์ที่แคบ เช่น เครื่องยนต์ให้แรงม้าสูงสุดที่ 5,500 รอบ (rpm) เราสามารถใช้ชุดเกียร์ทำการเปลี่ยนความเร็วของรถช้าลงหรือเร็วขึ้นได้ โดยการเปลี่ยนอัตราทดของเกียร์ และทำให้รอบของเครื่องยนต์ไม่สูงเกินไป

Mercedes-Benz Actros, manual transmission

แรงบิดและอัตราทดของเกียร์
ลูกสูบได้รับแรงจากการจุดระเบิดภายในกระบอกสูบ และส่งแรงผ่านก้านสูบลงมายังเพลาข้อเหวี่ยง โดยเปลี่ยนการเคลื่อนที่จากแนวตรงมาเป็นการหมุน หลังจากนั้นเพลาข้อเหวี่ยงก็ส่งถ่ายแรงบิดไปให้ชุดเกียร์หรือห้องเกียร์ (แรงบิด คือแรงที่ทำให้เกิดการหมุน ถ้าไม่มีแรงบิดเพลาข้อเหวี่ยงก็ไม่สามารถหมุนได้)

Continue reading »

Sep 232011
 

การตรวจสอบระบบจุดระเบิด (การตรวจสอบนี้เฉพาะผู้ชำนาญเท่านั้น)

ข้อมูลอาจจะเก่าไปนิดนะครับ ระบบจุดระเบิด(สำหรับระบบจุดระเบิดแบบใช้หน้าทองขาว) ประกอบด้วย สวิทซ์จุดระเบิด คอยส์จุดระเบิด สายไฟแรงต่ำ สายไฟแรงสูง จานจ่ายไฟ และหัวเทียน ส่วนต่าง ๆ เหล่านี้ประกอบขึ้นเป็นกลไกสำหรับทำให้เกิดประกายไฟที่จังหวะอันเหมาะสมและจุดระเบิดส่วนผสม(ไอดี) ระบบจุดระเบิดไม่ทำงานมักพบเสมอในเมื่อเครื่องยนต์ขัดข้อง ถ้าเครื่องยนต์ไม่ติดเมื่อมอเตอร์สตาร์ทหมุนและมีน้ำมันเพียงพอ จงตรวจสอบดูระบบจุดระเบิดของเครื่องยนต์

Continue reading »

Sep 222011
 

ระบบจุดระเบิด (ignition system)

หน้าที่ของระบบจุดระเบิดคือ การจ่ายประกายไฟเพื่อจุดระเบิดไอดีภายในกระบอกสูบตามจังหวะการจุดระเบิดที่เหมาะสมของเครื่องยนต์ องค์ประกอบที่ทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างสมบูรณ์เต็มประสิทธิภาพ

 • กำลังอัดของเครื่องยนต์สูง
 • จังหวะจุดระเบิดเหมาะสมและประกายไฟแรง
 • ส่วยผสมน้ำมันกับอากาศดี
 • การทำงานของระบบจุดระเบิดที่ดี
 • ประกายไฟแรง แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจะต้องสูงพอสามารถจุดประกายไฟระหว่างเขี้ยวหัวเทียนได้

จังหวะการจุดระเบิดที่เหมาะสม ต้องมีระยะเวลาในการจุดระเบิดที่เหมาะสมกับความเร็วรอบของเครื่องยนต์ และภาระ มีความทนทาน ต้องมีความทนทานต่อการสั่นสะเทือนและความร้อนของเครื่องยนต์ ชนิดของระบบจุดระเบิด ในปัจจุบันนี้เราอาจแบ่งระบบจุดระเบิดได้เป็น 2 กลุ่มคือ

 1. ระบบจุดระเบิดทั่วไปที่ไม่ได้ควบคุมด้วย ECU
  1. ระบบจุดระเบิดแบบใช้หน้าทองขาว
  2. ระบบจุดระเบิดกึ่งทรานซิสเตอร์ (ใช้ทรานซิสเตอร์ทำงานร่วมกับหน้าทองขาว)
  3. ระบบจุดระเบิดแบบใช้ทรานซิสเตอร์ล้วน
  4. ระบบจุดระเบิดแบบรวม (integrated ignition assembly)
  5. ระบบจุดระเบิดแบบ CDI
 2. ระบบจุดระเบิดที่ควบคุมด้วยระบบ ECU
  1. ระบบจุดระเบิดแบบใช้ตัวช่วยจุดระเบิดที่ควบคุมจาก ECU
  2. ระบบจุดระเบิดแบบไม่มีจานจ่าย

Continue reading »

Sep 222011
 

Air Valve

เป็นวาล์วอากาศที่มีหน้าที่เพิ่มรอบเดินเบาของเครื่องยนต์ในขณะสตาร์ทเย็น ทำงานโดยไม่ได้ควบคุมจาก ECU มีใช้ในเครื่องยนต์บางตัว มีอยู่ 2 แบบคือ

 • วาล์วอากาศแบบไบเมทอล (Bi-metal Air Valve) ทำงานโดยใช้ความร้อนจากไฟฟ้า
 • วาล์วอากาศแบบขี้ผึ้ง (Wax Air Vale) ทำงานโดยใช้ความร้อนจากน้ำหล่อเย็น

วาล์วอากาศแบบไบเมทอล (Bi-metal Air Valve)

ทำงานโดยอาศัยการป้อนกระแสไฟฟ้าผ่านขดลวดที่พันอยู่บนแผ่นโลหะไบเมทอล ทำให้แผ่นโลหะไบเททอลเกิดการโก่งตัวเนื่องจากความร้อน  มีผลทำให้วาล์วปิดช่องอากาศรอบเดินเบา รอบเครื่องยนต์ก็จะตกลงมาตามปกติจนกว่าจะดับเครื่องยนต์

Continue reading »

 Posted by at 10:16 pm
Sep 222011
 

ระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงสตาร์ทเย็น (Cold Start Injection System)

เนื่องจากในขณะที่เครื่องยนต์มีอุณหภูมิต่ำนั้นต้องการอัตราส่วนผสมอากาศกับน้ำมันเชื้อเพลิงที่หนากว่าปกติ ดังนั้นในขณะที่เครื่องยนต์มีอุณหภูมิต่ำเครื่องยนต์จะได้รับน้ำมั้นเชื้อเพลิงเพิ่มเติมจากหัวฉีดสตาร์ทเย็น โดยการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าไปในท่อร่วมไอดี การทำงานของหัวฉีดสตาร์ทเย็นจะถูกควบคุมจากสวิตช์ควบคุมเวลาหัวฉีดสตาร์ทเย็น (Cold Start Injector Time Switch) โดยใช้ความร้อนจากน้ำหล่อเย็นทางด้านออกจากเครื่องยนต์และความร้อนจากขดขวดความร้อน เป็นตัวกำหนด

หัวฉีดสตาร์ทเย็นแตกต่างจากหัวฉีดหลักตรงที่หัวฉีดสตาร์ทเย็นไม่ได้ใช้เข็มหัวฉีด

Continue reading »

Sep 222011
 

มาตรวัดการไหลของอากาศแบบใช้แผ่นวัด (Vane or Flap air flow sensor/meter (AFM) ) มักพบในรถโตโยต้า เช่น 3T-GTE, 1G-GTE, 3S-GTE, รถ Mazda BP(Astina) เป็นต้น มีหลักการทำงานดังนี้

 • ทำงานโดยอาศัยการเปลี่ยนค่าความต้านทานเป็นสํญญาณแรงดันไฟฟ้าแล้วส่งไปให้ ECU
 • แรงดันจะอยู่ในระดับประมาณ 5 V. เมื่อไม่มีอากาศไหลผ่านแอร์โฟว์ และเมื่อมีอากาศไหลผ่านก็จะทำให้แรงดันไฟฟ้าลดลง ตามปริมาณอากาศที่ไหลผ่าน โดยจะเข้าใกล้ 0V เมื่อมีอากาศไหลผ่านมากๆ

มาตรวัดอากาศแบบ Flap ประกอบด้วย

 • แผ่นวัด (Measuring Plate)
 • สปริงดันกลับ (Return Spring)
 • ตัวแปลงสัญญาณ (Potentiometer)
 • ห้องป้องกันการกระเพื่อน (Dammping Chamber)
 • แกนเลื่อน (Slider)
 • ช่องระบาย (Air By-Pass Passage)
 • แผ่นชดเชย (Compensation Plate)
 • สกรูปรับส่วนผสมเดินเบา (Idle Mixture Adjusting Screw)

Continue reading »

 Posted by at 8:58 pm
Sep 222011
 

การจุดระเบิดตัวเองในน้ำมันดีเซลคืออะไร

การจุดระเบิดตัวเอง (self-ignition) นั้นเป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติเหมือนกับที่น้ำมันติดไฟเมื่ออุณหภมิของมันเพิ่มขึ้นโดยที่ไม่ได้นำไฟเข้าไปใกล้ ดังนั้นถ้าเราเทน้ำมันดีเซลลงไปบนภาชนะที่เป็นแผ่นเหล็กที่ร้อนมันก็เกิดการติดไฟและเผาไหม้ขึ้น อุณหภูมิที่ทำให้น้ำมันดีเซลติดไฟได้เรียกว่า ignition point ในเครื่องยนต์ดีเซลทำการจุดระเบิดโดยใช้การอัดอากาศในกระบอกสูบให้มีอุณหภูมิสูงกว่า ignition point นี้ ดังนั้นน้ำมันดีเซลจึงเกิด self-ignition ขึ้นและเกิดการเผาไหม้และระเบิด

Sep 222011
 

ระบบปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงหัวฉีดอีเล็กทรอนิคส์

ตัวอย่างปั้มเชื้อเพลิงที่ใช้ในเครื่องยนต์ระบบหัวฉีดอิเล็กทรอนิคส์ (EFI) ของโตโยต้า

ปั้มเชื้อเพลิงแบบไฟฟ้าที่ใช้ในเครื่องยนต์ที่ใช้ระบบฉีดเชื้อเพลิงด้วยอิเล็กทรอนิคส์ มีใช้อยู่ 2 แบบ

1. ปั้มเชื้อเพลิงแบบโรเลอร์ (Roller Cell Pump) หรือปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงแบบลูกกลิ้ง ปั๊มชนิดนี้ออกแบบมาสำหรับติดตั้งไว้นอกถังน้ำมันเชื้อเพลิง

Continue reading »

Sep 222011
 

เครื่องมือช่าง ตอนที่ 1 (Tools)

เครื่องมือประเภทไขควง (Screwdrivers)

เครื่องมือประเภทนี้จัดได้ว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้แทบทุกลักษณะของงานซ่อม โดยเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับถอดและใส่สกรูที่มีหัวในลักษณะเป็นร่อง ไขควงสามารถแบ่งเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 2 ประเภทคือ

 • ไขควงปากแบน (Standard tip Screwdriver) เป็นไขควงที่ใช้กับสกรูที่มีหัวเป็นร่องผ่าการใช้ไขควงประเภทนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ปากของไขควงกับร่องของสกรูเหมาะสมกัน โดยปากของไขควงจะต้องไม่ใหญ่หรือเล็กจนเกินไปเพราะอาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อไขควงหรือร่องสกรูได้

ไขควงปากแบน

 • ไขควงปากแฉก (Phillips type Screwdriver) ไขควงประเภทนี้จะใช้กับหัวสกรูที่เป็นร่องจีบสี่เหลี่ยม การใช้ไขควงประเภทนี้จะมีลักษณะการใช้เหมือนกับไขควงปากแบน และที่สำคัญก็คือจะต้องให้ปลายของไขวควงเหมาะสมกับหัวของสกรูมากที่สุด

ไขควงปากแฉก

 

 

Continue reading »